Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego

Nowa strona internetowa

Szanowni Państwo, treści znajdujące się na tej stronie mają charakter archiwalny. Aktualne informacje znajdują się na stronie internetowej Rocznika Bezpieczeństwa Morskiego pod adresem: https://maritimesecurity.com.pl/resources/html/cms/MAINPAGE
 

Informacje Ogólne

Zasadniczym celem Rocznika Bezpieczeństwa Morskiego, będącego publikacją cykliczną, jest stworzenie dla szerokiego, interdyscyplinarnego forum dyskusyjnego, zarówno środowiska naukowego jak również przedstawicieli podmiotów gospodarczych związanych z szeroko rozumianą gospodarką morską, możliwości wymiany doświadczeń i osiągnięć naukowych związanych z problematyką bezpieczeństwa morskiego.
Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego jest ponadto próbą zwiększenia zainteresowania szerokiego grona decydentów oraz opinii publicznej poruszanymi zagadnieniami jak również swoistą promocją „Polski Morskiej”.
Podstawową formą wydawniczą Rocznika jest jego publikacja na stronie Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich w formie plików PDF. Począwszy od roku 2012, Rocznik publikowany jest w Internecie w cyklu kwartalnym. W klasycznej, drukowanej formie Rocznik ukazuje się raz do roku, jako zbiór wszystkich artykułów wydanych w poszczególnych kwartałach.

Redakcja Rocznika Bezpieczeństwa Morskiego wymaga od autorów złożenia oświadczenia, że artykuł jest dziełem oryginalnym, nie został w przeszłości nigdzie opublikowany i w żaden sposób nie narusza jakichkolwiek istniejących praw licencyjnych czy autorskich.

Złożone w Redakcji Rocznika artykuły są poddawane ocenie formalnej przez redaktorów tematycznych, kwalifikowane do recenzji merytorycznej, a następnie recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów, którymi są osoby posiadające tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

Wydania specjalne

Publikacje

Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego 2018 (pobierz)

Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego 2017 (pobierz)

Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego 2016 część I (pobierz)

Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego 2016 część II (pobierz)

Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego 2016 część III (pobierz)

Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego 2016 część IV (pobierz)

Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego 2015 część I (pobierz)

Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego 2015 część II (pobierz)

Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego 2015 część III (pobierz)

Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego 2015 część IV (pobierz)

Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego 2014 część I (pobierz)

Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego 2014 część II (pobierz)

Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego 2014 część III (pobierz)

Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego 2014 część IV (pobierz)

Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego 2013 część I (pobierz)

Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego 2013 część II (pobierz)

Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego 2013 część III (pobierz)

Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego 2013 część IV (pobierz)

Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego 2012 część I (pobierz)

Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego 2012 część II (pobierz)

Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego 2012 część III (pobierz)

Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego 2012 część IV (pobierz)

Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego 2011 (pobierz)

Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego 2010 część I (pobierz)

Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego 2010 część II (pobierz)

Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego 2010 część III (pobierz)

Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego 2010 część IV (pobierz)

Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego 2009 część I (pobierz)

Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego 2009 część II (pobierz)

Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego 2008 część I (pobierz)

Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego 2008 część II (pobierz)

Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego 2007 część I (pobierz)

Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego 2007 część II (pobierz)

Przejdź do

Strona Główna

Wirtualna Uczelnia

eduPortal

Kalendarz Wydziału

 

Dane teleadresowe

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia

Media społecznościowe

Wirtualny spacer

Ten obraz przedstawia budynek Uczelni Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni ( Trójmiasto, Pomorskie, Polska)
Skip to content