Pomorskie Forum Bezpieczeństwa

Informacje ogólne

POMORSKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA ISSN: 2543-6392

Czasopismo naukowe powstało z inicjatywy doktorantów Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni i jest przez nich redagowane.

Celem działalności Pomorskiego Forum Bezpieczeństwa jest wymiana myśli, osiągnięć naukowych wraz z integrowaniem środowiska z obszaru wiedzy nauk społecznych nauk o bezpieczeństwie w kraju i za granicą. Zakres problemów badawczych podejmowanych w czasopiśmie obejmuje również nauki pokrewne o ile tematyka ich jest zbieżna z podstawową czasopisma.

Czasopismo podzielone jest na tematy/obszary/działy:

  1. Bezpieczeństwo morskie.
  2. Bezpieczeństwo ekonomiczne.
  3. Bezpieczeństwo socjalne.
  4. Bezpieczeństwo ludzkie Human security.
  5. Bezpieczeństwo energetyczne.
  6. Bezpieczeństwo międzynarodowe.
  7. Bezpieczeństwo narodowe.
  8. Bezpieczeństwo wewnętrzne.
  9. Sprawozdania i recenzje.
  10. Komunikaty z badań.

W celach poprawności zapisów bibliometrycznych wprowadzamy następującą numerację dla czasopisma, obowiązującą od roku 2019: numer czasopisma w danym roku/ numer kolejny od początku wydawania/rok wydania np.: I(6)2019 oznacza numer pierwszy w roku 2019 i szósty od początku istnienia czasopisma.

Rok 2019 był w czasopiśmie Rokiem Morza i związanymi z tym obszarem instytucjami – Ligą Morską i Rzeczną oraz odbywającymi się wydarzeniami.

Publikacje

Do pobrania

Kontakt

ul. inż. J. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia
tel.: + 48 782 220 963
tel.: + 48 501 068 600
e-mail: pfb@amw.gdynia.pl

Przejdź do

Strona Główna

Wirtualna Uczelnia

eduPortal

Kalendarz Wydziału

 

Dane teleadresowe

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia

Media społecznościowe

Wirtualny spacer

Ten obraz przedstawia budynek Uczelni Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni ( Trójmiasto, Pomorskie, Polska)
Skip to content