Ochrona Dóbr Kultury w Sytuacjach Kryzysowych i Konfliktach Zbrojnych

Tablica ogłoszeń

UWAGA! TRWA REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2024/2025 STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
„OCHRONA DÓBR KULTURY W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH I KONFLIKTACH ZBROJNYCH”

O studiach

NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE
OCHRONA DÓBR KULTURY W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH I KONFLIKTACH ZBROJNYCH

INFORMACJE OGÓLNE:

 • czas trwania studiów: 2 semestry;
 • zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu w soboty i niedziele;
 • o zakwalifikowaniu decyduje kolejność składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc;
 • absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej.

INNOWACYJNOŚĆ PROGRAMU STUDIÓW:
▪ pierwsza taka oferta na polskim rynku edukacyjnym,
▪ integracja zagadnień z wielu dziedzin i specjalizacji w spójny i kompleksowy produkt,
▪ interdyscyplinarny i praktyczny wymiar,
▪ wynik prac zespołu ekspertów,
▪ odpowiada aktualnym potrzebom i wyzwaniom rynku w zakresie bezpieczeństwa dóbr kultury, na podstawie kompleksowej analizy potrzeb i przy zaangażowaniu profesjonalistów ze wszystkich relewantnych dziedzin,
▪ uwzględnia optykę zarówno środowisk cywilnych, jak i mundurowych.

OFERTA SKIEROWANA M.IN. DO:

 • pracowników administracji publicznej,
 • członków sił zbrojnych i funkcjonariuszy służb mundurowych,
 • pracowników służby ochrony zabytków i instytucji gromadzących dobra kultury,
 • pracowników instytucji kultury,
 • właścicieli, administratorów, użytkowników i pracowników obiektów zabytkowych oraz instytucji gromadzenia dóbr kultury,
 • nauczycieli i wykładowców,
 • muzealników, konserwatorów, historyków
  sztuki i innych osób zainteresowanych.

Informujemy, iż  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 880 ze zm.,), materiały dydaktyczne, przygotowane przez wykładowców na potrzeby realizacji zajęć stanowią ich własność i podlegają prawnej ochronie. Mając powyższe na uwadze, informujemy że Uczelnia poza przedstawieniem tychże materiałów  w toku zajęć dydaktycznych, nie ma obowiązku udostępniania ich słuchaczom poprzez np. rozsyłanie prezentacji ppt.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów:

 1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (pobierz);
 2. Klauzula RODO (pobierz);
 3. odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego;
 4. zdjęcie profilowe (np. do dowodu, paszportu, legitymacji itp.).

Sposoby dostarczania:

 1. osobiście do Biura Studiów Doktoranckich i Podyplomowych (p. nr 109/9);
 2. pocztą tradycyjną lub kurierem na adres: Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia;
 3. e-mailem na adres: ma.pawlowska@amw.gdynia.pl  (skany).

UWAGA! Każdorazowo zdjęcie w formacie jpg proszę przesłać na powyższy e-mail.

Opłaty i faktury

Zgodnie z uchwałą Senatu Akademii Marynarki Wojennej w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, pracownikom AMW przysługuje ulga w wysokości 20%, absolwentom studiów AMW – 10%, funkcjonariuszom publicznym – 5%.

Pobierz podanie o zniżkę: .docx lub .pdf

Opłaty:
1/ jednorazowa – 5500 zł; 

Dokumenty:

 1. Zasady wystawiania faktur za usługi edukacyjne (pobierz)
 2. Załącznik nr 1 (pobierz)
 3. Załącznik nr 2 (pobierz)
 4. Załącznik nr 3 (pobierz)
 5. Podanie o zniżkę.docx (pobierz)
 6. Podanie o zniżkę.pdf (pobierz)

Kontakt

kmdr mgr inż. Jacek Wajchert
Szef Centrum Doskonalenia Kursowego AMW
tel. 261 262 571
e-mail: j.wajchert@amw.gdynia.pl

dr hab. Marta Szuniewicz-Stępień, prof. AMW
Katedra Bezpieczeństwa
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
e-mail: m.szuniewicz@amw.gdynia.pl
tel. +48 694 800 849

Sprawy administracyjne:
mgr Marzena Pawłowska
e-mail: ma.pawlowska@amw.gdynia.pl
tel. 261 26 26 68

Rozkład zajęć

Rozkład zajęć dostępny wkrótce.

Dokumenty i instrukcje

Więcej informacji

https://odk.amw.gdynia.pl/o-studiach

Przejdź do

Strona Główna

Wirtualna Uczelnia

eduPortal

Kalendarz Wydziału

 

Dane teleadresowe

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia

Media społecznościowe

Wirtualny spacer

Ten obraz przedstawia budynek Uczelni Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni ( Trójmiasto, Pomorskie, Polska)
Skip to content