Studia podyplomowe Zarządzanie Kryzysowe

Tablica ogłoszeń

Brak ogłoszeń.

Rekrutacja

Rekrutacja rozpoczyna się od 10.06.2024 r. i trwa do 23.09.2024 r. 

Rozkład zajęć

O studiach

NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Sylwetka kandydata

Oferta skierowana jest do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia.

 • Absolwentów, którzy zainteresowani są poszerzeniem wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego.
 • Osób, które łączą lub pragną połączyć swoje życie zawodowe z pracą w instytucjach zajmujących się zarządzaniem kryzysowym.

Po zakończeniu studiów podyplomowych słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów:

 1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (pobierz);
 2. Klauzula RODO (pobierz);
 3. odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego;
 4. zdjęcie profilowe (np. do dowodu, paszportu, legitymacji itp.).

Sposoby dostarczania:

 1. osobiście do Biura Studiów Doktoranckich i Podyplomowych (p. nr 109/9);
 2. pocztą tradycyjną lub kurierem na adres: Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia;
 3. e-mailem na adres: ma.pawlowska@amw.gdynia.pl  (skany).

UWAGA! Każdorazowo zdjęcie w formacie jpg proszę przesłać na powyższy e-mail.

Opłaty i faktury

Zgodnie z uchwałą Senatu Akademii Marynarki Wojennej w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, pracownikom AMW przysługuje ulga w wysokości 20%, absolwentom studiów AMW – 10%, funkcjonariuszom publicznym – 5%.

Pobierz podanie o zniżkę: .docx lub .pdf

Opłaty:
1/ jednorazowa – 4500 zł; 

Dokumenty:

 1. Zasady wystawiania faktur za usługi edukacyjne (pobierz)
 2. Załącznik nr 1 (pobierz)
 3. Załącznik nr 2 (pobierz)
 4. Załącznik nr 3 (pobierz)
 5. Podanie o zniżkę.docx (pobierz)
 6. Podanie o zniżkę.pdf (pobierz)

Kontakt

Kierownik studiów podyplomowych:
dr Martyna Bartkowska-Dąbrowska
e-mail: m.bartkowska@amw.gdynia.pl
tel. 728-381-985

Sprawy administracyjne:
mgr Marzena Pawłowska
e-mail: ma.pawlowska@amw.gdynia.pl
tel. 261 26 26 68

Dokumenty i instrukcje

Przejdź do

Strona Główna

Wirtualna Uczelnia

eduPortal

Kalendarz Wydziału

 

Dane teleadresowe

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia

Media społecznościowe

Wirtualny spacer

Ten obraz przedstawia budynek Uczelni Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni ( Trójmiasto, Pomorskie, Polska)
Skip to content