System Wykorzystania Doświadczeń

Wprowadzenie

Informacje ogólne

Szanowni Państwo,

pragnę zaprosić Państwa na kursy z zakresu Systemu wykorzystania doświadczeń, które będziemy realizować w 2024 r.:

 1. System Wykorzystania Doświadczeń (8105122 – 1 tydzień): 08-12.04.2024, 06-10.05.2024, 09-13.09.2024, 07-11.10.2024 i 14-18.10.2024 (rez.)
 2. Analizy w Systemie Wykorzystania Doświadczeń (8105123 – 1 tydzień): 15-19.04.2024, 10-14.06.2024 i 21-25.10.2024 (rez.)
 3. Planowanie i realizacja analiz w ramach systemów funkcjonalnych Sił Zbrojnych RP (8105131 – 2 tygodnie): 16-27.09.2024 i 18-29.11.2024 (rez.)

 

Dodatkowo spieszę poinformować, że został opracowany również wstępny plan kursów na 2025 r., który zakłada następujące terminy szkoleń:

 1. System Wykorzystania Doświadczeń (8105122 – 1 tydzień): 07-11.04.2025, 05-09.05.2025, 08-12.09.2025, 06-10.10.2025 i 13-17.10.2025 (rez.)
 2. Analizy w Systemie Wykorzystania Doświadczeń (8105123 – 1 tydzień): 14-18.04.2025, 09-13.06.2025 i 20-24.10.2025 (rez.)
 3. Planowanie i realizacja analiz w ramach systemów funkcjonalnych Sił Zbrojnych RP (8105131 – 2 tygodnie): 15-26.09.2025 i 17-28.11.2025 (rez.)

Ponadto nadmieniam, iż wyższe niż planowane potrzeby szkoleniowe mogą skutkować uruchomieniem dla Państwa terminów dodatkowych.

Z wyrazami szacunku,
Kierownik kursów SWD
kmdr por. rez. dr  Krzysztof Gawrysiak

Informacje dla zakwalifikowanych na kursy

SYSTEM WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ

Przed rozpoczęciem kursu System Wykorzystania Doświadczeń należy ukończyć kurs e-learning Wstęp do Systemu Wykorzystania Doświadczeń. Jest on dostępny na Platformie e-learning Resortu Obrony Narodowej (www.elearning.wp.mil.pl) poprzez komputery pracujące w sieci World Wide Web a nie w sieci intranet Milnet-Z.

Sposoby dostępu:

 • Z wykorzystaniem nawigacji Platformy e-lerning Resortu Obrony Narodowej: Kursy/Kursy otwarte/Szkolenia specjalistyczne/CENTRUM DOKTRYN I SZKOLENIA SIŁ ZBROJNYCH/WSTĘP DO SWD.
 • Bezpośrednio z przeglądarki internetowej: https://elearning.wp.mil.pl/login/index.php 

Materiały do pobrania:

Przydatna literatura:

 • Dokumenty narodowe (dostępne w e-bibliotece CDiS SZ w sieci Milnet-Z):
 • Instrukcja systemu wykorzystania doświadczeń (Szkol. 879/2014), Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, Bydgoszcz 2014.
 • Instrukcja użytkownika Modułu SWD Systemu Informatycznego Wsparcia Centrum Doktryn i Szkolenia SZ Wersja 1.1, Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, Bydgoszcz 2018.
 • Podręcznik systemu wykorzystania doświadczeń: Proces, metody, narzędzia (Szkol. 885/2014), Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, Bydgoszcz 2014.
 • Uzupełnienie nr 1 do Podręcznika systemu wykorzystania doświadczeń: Proces, metody, narzędzia, MON, CDiS SZ, Bydgoszcz, 2016.
 • Omówienie po wykonaniu działania (After Action Review – AAR), (Szkol. 949/2018), Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, Bydgoszcz 2018.
 • Instrukcja o przygotowaniu i prowadzeniu ćwiczeń z dowództwami, sztabami
  i wojskami w Siłach Zbrojnych RP
   DD/7.1.1 (A), 839/2010, MON, SG WP, Warszawa 2010.
 • Dokumenty sojusznicze (dostępne na stronie JALLC w sieci Internet):
 • Joint Analysis Handbook 4th Edition, Joint Analysis and Lessons Learned Centre Monsanto, Lisbon, Portugal, February 2016.
 • Establishing a Lessons Learned Program: Observations, Insights and Lessons, Center for Army Lessons Learned, Fort Leavenworth 2011.
 • Monografia (dostępna w bibliotekach i księgarniach w wersji wydrukowanej i elektronicznej)
  Gawrysiak K., Zarządzanie wiedzą, zarządzanie zmianą i organizacyjne uczenie się Sił Zbrojnych RP w Systemie Wykorzystania Doświadczeń, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 2020.

ANALIZY W SYSTEMIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ

Materiały do pobrania:

PLANOWANIE I REALIZACJA ANALIZ W RAMACH SYSTEMÓW FUNKCJONALNYCH SIŁ ZBROJNYCH RP

 • Program kursu (pobierz)
 • Plany  kursów:
 • Informacje organizacyjne przesyłane są mailem w sieci Milnet-Z na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu
 • Materiały do pobrania

Kontakt

CENTRUM DOSKONALENIA KURSOWEGO (wykazy uczestników, świadectwa)
 
Szef Centrum Doskonalenia Kursowego
kmdr Jacek WAJCHERT
j.wajchert@amw.gdynia.pl
tel. 261 262 857
pom. 173/5
 
Podoficer specjalista
st. chor. sztab. mar. Andrzej CAPANDA
a.capanda@amw.gdynia.pl
tel. 261 262 619
pom. 171/5
 
ZAKŁAD DZIAŁAŃ MORSKICH (metodyka, dydaktyka, programy kursów, plany kursów)
 
Kierownik kursów SWD
kmdr por. rez. dr  Krzysztof GAWRYSIAK
k.gawrysiak@amw.gdynia.pl
tel. 262 741 795
pom. 110A/9
 
BATALION SZKOLNY (zakwaterowanie i wyżywienie)
 
Szef kursów doskonalenia zawodowego
st. chor. sztab. mar. Szymon KONKEL
s.konkel@amw.gdynia.pl
tel. 261 262 926
pom. internat 355

Przejdź do

Strona Główna

Wirtualna Uczelnia

eduPortal

Kalendarz Wydziału

 

Dane teleadresowe

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia

Media społecznościowe

Wirtualny spacer

Ten obraz przedstawia budynek Uczelni Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni ( Trójmiasto, Pomorskie, Polska)
Skip to content