Bezpieczeństwo w Transporcie, Spedycji i Logistyce

Informacje ogólne

Studia I stopnia o profilu praktycznym

Specjalności:
Bezpieczeństwo procesów logistycznych
Bezpieczeństwo łańcuchów dostaw

Cele kształcenia

Celem kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce jest zapoznanie absolwentów ze specyfiką bezpieczeństwa procesów zachodzących w szeroko rozumianym sektorze transportu, spedycji i logistyki, zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa tych procesów, ale również i z drugiej strony, tj. ich wpływu na bezpieczeństwo funkcjonowania innych systemów/sektorów, dla których są procesami komplementarnymi, zapewniającymi ich właściwe funkcjonowanie. Tym samym kierunek studiów jest unikatowy w skali kraju i o tyle przydatny, że co do założenia przygotowanie studentów do potrzeb rynku pracy jest dosyć uniwersalne. Absolwenci mogą z powodzeniem zajmować stanowiska służbowe związane z umiejętnościami typowymi dla praktyki nauk o bezpieczeństwie oraz nauk o zarządzaniu i jakości. Studia profilowane są praktycznie, także największy nacisk położony jest na te treści (dopasowane w możliwie największy sposób do potrzeb pracodawców) oraz metody dydaktyczne, które zapewniają nabycie odpowiednich kompetencji i umiejętności zawodowych. Do wyboru są dwie specjalności: bezpieczeństwo procesów logistycznych lub bezpieczeństwo łańcuchów dostaw.

Program studiów

Adresaci studiów

Studia te adresowane są do przyszłych specjalistów, kierowników, menedżerów oraz osób prowadzących własną działalność gospodarczą w szeroko rozumianym sektorze TSL, zarówno z punktu widzenia jego bezpieczeństwa, jak i samych procesów logistycznych. Kształcenie zakłada kreowanie postaw, nabywanie oraz korzystanie z wiedzy i doświadczeń określających podbudowę i reguły tworzenia bezpieczeństwa w zakresie prawidłowego funkcjonowania procesów logistycznych, zapobiegania zjawiskom niepożądanym, zwalczania skutków zagrożeń oraz odbudowy określonych systemów.

Wykładowcy

W grupie wykładowców prowadzących zajęcia znajdują się zarówno doświadczeni nauczyciele akademiccy posiadający dorobek naukowy z dyscyplin naukowych przyporządkowanych do kierunku studiów oraz praktycy posiadający bogate doświadczenie zawodowe, co zapewnia nabywanie przez studentów umiejętności i kompetencji zawodowych poszukiwanych przez pracodawców.

Nowoczesne metody prowadzenia zajęć

W toku studiów wykorzystywane są nowoczesne metody dydaktyczne, w tym zajęcia prowadzone z wykorzystaniem Wirtualnej Rzeczywistości, która przenosi studentów do magazynu wielobranżowego lub pozwala sformować jednostkę kontenerową. Poza VR studenci mają okazję poznać i nauczyć się obsługi oprogramowania powszechnie wykorzystywanego w praktyce, pozwalającego zarządzać, projektować, symulować i optymalizować systemy i procesy logistyczne, np. system klasy ERP, FlexSim, ARIS, Excel, WMS, czy giełda TransEdu. Dodatkowo, w celu zwiększenia umiejętności praktycznych studentów i tym samym ich kompetencji i kwalifikacji zawodowych, zaplanowano zajęcia laboratoryjne, w czasie których wykorzystany zostanie m.in. symulator wózka widłowego, system do tworzenia i drukowania etykiet logistycznych, stanowisko RFID i system wizyjny do zastosowań logistycznych.

Praktyki zawodowe

W ramach studiów uczelnia zapewnia atrakcyjne miejsca odbywania praktyk, które dają możliwość nabycia umiejętności przydatnych w późniejszej karierze zawodowej, są to np.

  • Bollore Logistics Poland Sp. z o.o.,
  • Uni-logistics Sp. z o.o.,
  • Pol-Mare Sp. z o. o. Sp. k.,
  • YES CARGO Sp. z o. o.,
  • Polski Rejestr Statków S.A.,
  • Mactronic Spółka z o.o.
  • Sp. K, FF Fracht sp. z o.o.

Wizyty studyjne

W procesie kształcenia zaplanowane są wizyty studyjne do wiodących na rynku pracodawców, które pozwalają na poznanie struktury organizacyjnej podmiotów gospodarczych sektora TSL, udział w prezentacjach, wykładach i spotkaniach, w czasie których istnieje możliwość skonfrontowania posiadanej wiedzy z praktyką. Jest to także doskonała okazja do nawiązania współpracy w zakresie odbycie praktyki, stażu, a w konsekwencji otrzymania atrakcyjnej oferty stałej pracy.

Potencjalne miejsca pracy

Przyszłe miejsca pracy znajdują się w typowych dla sektora TSL podmiotach gospodarczych oraz wszystkich innych przedsiębiorstwach i instytucjach, w których wymagana jest wiedza i umiejętności z zakresu szeroko rozumianej logistyki i bezpieczeństwa, np. w strukturach administracji publicznej, organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli czy zespołach reagowania kryzysowego. Jako przykładowe stanowiska można wskazać specjalistę ds. transportu towarów niebezpiecznych, specjalistę ds. obsługi klienta, kierownika gospodarki magazynowej, doradcę w zakresie logistyki.

Czas trwania studiów

Nauka na studiach I stopnia odbywa się w formie stacjonarnej i trwa 6 semestrów (3 lata). Po ich ukończeniu uzyskuje się wykształcenie wyższe z dyplomem licencjata.

Przejdź do

Strona Główna

Wirtualna Uczelnia

eduPortal

Kalendarz Wydziału

 

Dane teleadresowe

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia

Media społecznościowe

Wirtualny spacer

Skip to content