Rekrutacja do szkoły doktorskiej

Zapraszamy do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej Federacji Akademii Wojskowych, którą tworzą Akademia Marynarki Wojennej oraz Lotnicza Akademia Wojskowa.

Od 1 lipca do 31 sierpnia 2023 roku trwa I etap rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Federacji Akademii Wojskowych w dyscyplinach:

– Nauki o bezpieczeństwie (4 miejsca),

– Pedagogika (4 miejsca).

Kształcenie w ramach Szkoły Doktorskiej Federacji Akademii Wojskowych obejmuje cztery lata akademickie, tj. 8 semestrów i przewiduje łącznie 390 godzin zajęć. Program pozwala rozwinąć kompetencje niezbędne do prowadzenia badań naukowych i przygotowania rozprawy doktorskiej. Każdy doktorant, kształcący się w ramach Szkoły Doktorskiej Federacji Akademii Wojskowych, będzie otrzymywać stypendium.

Zapraszamy do zapoznania się z programami kształcenia w obu dyscyplinach – ZOBACZ!

Jeżeli jesteś zainteresowany rozpoczęciem kształcenia w Szkole Doktorskiej to koniecznie zapoznaj się z zasadami rekrutacji – ZOBACZ!

Jeżeli masz pytania to zapraszamy do kontaktu:

rekrutacja.bezpieczenstwo@faw.edu.pl

rekrutacja.pedagogika@faw.edu.pl

Łukasz Wyszyński – Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej SD FAW
Tel. 502-760-252

Skip to content