Wykład otwarty nt. Kreowanie bezpieczeństwa w przestrzeni komunikacyjnej

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy studentów, pracowników i nauczycieli akademickich AMW do udziału w wykładzie otwartym nt. Kreowanie bezpieczeństwa w przestrzeni komunikacyjnej, który odbędzie się w Audytorium Biblioteki w dniu 03.06.2024r.  w godzinach 11.40-13.15. Prelegentem będzie Pan dr Maciej Norbert CIESIELSKI – socjolog, prawnik. Stopień doktora uzyskał w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Temat jego pracy doktorskiej to: „Powiązania pomiędzy wojskiem, polityką a gospodarką: konsekwencje regulacji prawnych”. Ukończył również studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Adiunkt w Akademii Nauk Stosowanych WSGE im. Alcide De Gasperi w Józefowie, autor wielu publikacji m.in. „Socjologia bezpieczeństwa jako subdyscyplina nauk o bezpieczeństwie”. Dla wszystkich chętnych, bezpośrednio po wykładzie, Pan dr Maciej Norbert Ciesielski będzie miał godzinne konsultacje.

Skip to content