Pogrążeni w smutku z żalem zawiadamiamy o śmierci studenta WDiOM

Pogrążeni w smutku z żalem zawiadamiamy,

że 22 grudnia br. zginął tragicznie

Adrian Piotrowski

student II roku kierunku
Bezpieczeństwo w Transporcie, Spedycji i Logistyce

Rodzicom i Przyjaciołom Zmarłego

składamy najszczersze wyrazy współczucia

Władze  oraz społeczność akademicka 
Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich

Skip to content