Decyzja Prodziekana ds. kształcenia , studenckich i doktorantów Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich nr 2/org/2024 z dnia 14.05.2024 r. w sprawie zasad wyboru specjalności studiów przez studentów studiów I i II stopnia w r.a. 2024/2025

Skip to content