styczeń 2024

Month

Informujemy, że została ogłoszona decyzja Rektora-Komendanta Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie podziału studentów na grupy w zakresie realizacji zajęć ogólnouczelnianych w II semestrze (letnim) roku akademickiego 2023/2024. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią i wynikami. Treść decyzji (pobierz)Przydział grup stacjonarnych (pobierz)Przydział grup niestacjonarnych (pobierz)
Read More
Szanowni Państwo, Koło Naukowe Bezpieczeństwa pragnie zaprosić wszystkich studentów i pracowników Wydziału do wsparcia zbiórki  na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gdyni ,,Ciapkowo”.Przedmioty prosimy zanosić do dziekanatu WDIOM do końca stycznia.Wspierając zbiórkę każdy ma okazję przyczynić się do ratowania zwierząt, dając im szansę na nowe życie.
Read More
Zgodnie z polskim prawem o szkolnictwie wyższym uczelnia wprowadziła w programach studiów zajęcia z dziedzin nauk humanistycznych lub społecznych dla kierunków przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż przyporządkowane do tych dziedzin, z liczbą punktów ECTS nie mniejszą niż 5. W zamyśle prawodawcy ma to zapewnić absolwentom wszystkich kierunków odpowiednią wiedzę ogólną umożliwiającą lepsze...
Read More
Skip to content