maj 2023

Month

Szanowni Studenci, Zgodnie z decyzją Prodziekana nr 3/org/2023 w sprawie przydziału studentów do specjalności uruchomione zostaną następujące specjalności : Bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia : – stacjonarne : Bezpieczeństwo publiczne Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia : – stacjonarne : Kryminalistyka i detektywistyka – niestacjonarne : Zarządzanie kryzysowe Systemy informacyjne w bezpieczeństwie studia I stopnia : – stacjonarne : Cyberbezpieczeństwo Bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce  studia...
Read More
Skip to content