Zrealizowane

 

 

Szanowni Państwo,

Centrum Doktryn i Szkolenia SZ im. gen. broni Władysława Sikorskiego oraz Akademia Marynarki Wojennej

mają zaszczyt zaprosić Państwa na

Ogólnopolską Konferencję Naukową

GlobState

„Wyzwania dla bezpieczeństwa państwa w aspekcie zmieniającego się środowiska geopolitycznego”

która odbędzie się w dniach 04 – 05 grudnia 2018 r.

MIEJSCE KONFERENCJI:

Centrum Kongresowe Opery Nova, ul. Marszałka Focha 5, 85-070 Bydgoszcz.

CEL KONFERENCJI:

Zasadniczym celem konferencji jest zainicjowanie debaty w gronie naukowców
i ekspertów dotyczącej aktualnych uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego państw, będących egzemplifikacją gwałtownych zmian i dynamicznych procesów, zachodzących na płaszczyźnie lokalnej, regionalnej i globalnej. Właściwa identyfikacja zjawiska
i trendów kształtujących współczesne środowisko bezpieczeństwa państwa jest sine qua non należytego przygotowania systemu bezpieczeństwa narodowego, a także skutecznej
i efektywnej modernizacji i rozwoju sił zbrojnych. Wnioski wypracowane podczas dyskusji będą inspiracją do dalszych działań w zakresie poszukiwania i promowania optymalnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa państwa.

 

OBSZARY TEMATYCZNE:

Prelegenci w swoich wystąpieniach i referatach będą koncentrować się na analizie czynników mających wpływ na bezpieczeństwo państwa, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • współczesnego wymiaru bezpieczeństwa globalnego i regionalnego,
 • determinantów bezpieczeństwa,
 • identyfikacji i oceny zagrożeń, prognozowania przyszłych scenariuszy,
 • budowania odporności państwa w wybranych obszarach,
 • wyzwań dla Sił Zbrojnych RP w świetle obecnych i przyszłych zagrożeń.

PRZYJĘTE PATRONATY

Mariusz Błaszczak

Minister Obrony Narodowej

Paweł Soloch

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Szefa Sztabu Generalnego WP

Przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP

Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

PARTNERZY KONFERENCJI

Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2

Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „Belma”

WSPÓŁORGANIZATORZY KONFERENCJI

SPRAWY ORGANIZACYJNE

 

KALENDARIUM KONFERENCJI

 • do 20.11.2018 r. zgłoszenie udziału w konferencji*,
 • do 31.12.2018 r. przesłanie pełnego tekstu artykułu.

UCZESTNICTWO W KONFERENCJI

Udział w konferencji jest bezpłatny.

W ramach udziału w konferencji organizatorzy zapewniają:

 • lunch,
 • serwis kawowy,
 • materiały konferencyjne,
 • publikację w recenzowanej monografii pokonferencyjnej.

Rezerwacja i opłata za nocleg oraz dojazd do miejsca przeprowadzenia konferencji we własnym zakresie. Osobom spoza Bydgoszczy organizatorzy rekomendują zakwaterowanie w: Hotel Mercure, Hotel Przystań, Hotel Ratuszowy, Hotel Focus Premium pod Orłem, Holiday Inn, City Hotel, Hotel Ikar.

INFORMACJE DLA AUTORÓW

 • referaty będą opublikowane w monografii,
 • warunkiem koniecznym zamieszczenia artykułu jest uzyskanie pozytywnej recenzji oraz nadesłanie pełnego tekstu artykułu w nieprzekraczalnym terminie określonym
  w kalendarium konferencji,
 • organizator zastrzega sobie prawo do wyboru artykułów, które zostaną opublikowane w monografii pokonferencyjnej. Pozostałe artykuły, za zgodą autorów opublikowane zostaną w czasopiśmie Pomorskie Forum Bezpieczeństwa

(https://www.facebook.com/bezpieczenstwoformacjimundurowych),

 • artykuł należy opracować i sformatować zgodnie z wymogami redakcyjnymi.

PLIKI DO POBRANIA

 • Załącznik nr 1 – karta zgłoszenia: ((pobierz)
 • Załącznik nr 2 – szczegółowy program konferencji (pobierz)
 • Załącznik nr 3 – komitet naukowy i organizacyjny (pobierz)
 • Załącznik nr 4 – wymogi dla prelegentów i redakcyjne (pobierz)

 

SEKRETARIAT KONFERENCJI

kmdr por. mgr inż. Jarosław Keplin

tel. 695 920 225

ppłk mgr inż. Cezary Pawlak

tel. 731 365 323

mgr Klaudia Ołownia

tel. 690 248 998

mgr Magdalena Kobylarz

e-mail: konferencja.globstate@gmail.com

*Z uwagi na duże zainteresowanie konferencją Organizator zastrzega sobie prawo potwierdzenia udziału w konferencji osób, które dokonały rejestracji po dniu 23 października 2018 r. Odpowiedź zostanie przesłana na podany adres email w terminie do 21 listopada 2018 r.

Osoby zgłaszające udział w konferencji wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji konferencji.

 


„Wyzwania i rozwój obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Obronność RP XXI wieku”

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych
oraz
Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej

Przy współpracy z:

Akademią Marynarki Wojennej
Akademią Wojsk Lądowych
Wojskową Akademią Techniczną
Wydziałem Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej
Inspektoratem Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych
Polskim Lobby Przemysłowym
Warszawskim Instytutem Inicjatyw Strategicznych
Polską Agencją Kosmiczną

Mają zaszczyt poinformować o organizacji II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat:

„Wyzwania i rozwój obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Obronność RP XXI wieku”

Konferencja odbędzie się w dniach 28-29 listopad 2018 r. w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

KARTA-ZGŁOSZENIA

KOMUNIKAT NR 1

OŚWIADCZENIE AUTORÓW


 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do wzięcia udziału w X Konferencji Naukowej LOGISTYKA MORSKA LogMare’18, organizowanej w dniach 11-13.10.2018 r. Prom Stena Line Gdynia-Karlskona

 

Uprzejmie informujemy, że rejestracja na X Konferencję Naukową Logistyka Morska „LogMare 2018” została przedłużona do 15 lipca 2018 r.

Zwracamy się również z prośbą o przestrzeganie przedstawionych niżej terminów.

Szczegółowy terminarz:

do 15.07.2017 Zgłoszenie udziału w konferencji. Zgłoszenia na konferencję należy dokonać poprzez Formularz Rejestracyjny 
do 31.08.2018 Przesłanie pełnego tekstu artykułu opracowanego i sformatowanego zgodnie z wymogami dla autorów zamieszczonymi na naszej stronie internetowej.
do 15.09.2018 Wniesienie opłaty konferencyjnej.
do 30.09.2018 komunikat nr 2 – program konferencji.

 

Jubileuszowa Konferencja „LogMare 2018” podzielona jest na dwie części, której pierwsza odbędzie się w Akademii Marynarki Wojennej, a druga na Promie StenaLine (Gdynia – Karlskrona – Gdynia) w  dniach 11-13 października b.r.

Serdecznie zapraszamy na spotkania z przedstawicielami branży logistycznej i morskiej oraz do wymiany poglądów nad morzem i na morzu.

Rejestracja i sprawy organizacyjne konferencji na stronie internetowej LogMare 2018

 


Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Urząd Lotnictwa Cywilnego, 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego, Akademia Sztuki Wojennej oraz Instytut Lotnictwa mają przyjemność zaprosić na

VIII Konferencję Naukową pt.:
„Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich”

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń, prezentacja wyników badań oraz najnowszych osiągnięć technicznych służących kształtowaniu systemu bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich. Odbędzie się ona w dniach 24 – 25 września 2018 roku w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych (Pałac Jabłonowskich ul. Dywizjonu 303 nr 6, 08-521 Dęblin).

Szczegółowe informacje na stronie: VIII Konferencja naukowa


IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Cel Konferencji:

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń, prezentacja wyników badań oraz najnowszych osiągnięć technicznych
i organizacyjnych w logistyce lotnictwa wojskowego oraz cywilnego.

Więcej informacji dotyczącej konferencji:

Komitet naukowy

Terminarz

 


 

SYMPOZJUM BIOGRAFISTYKI POLONIJNEJ

KOMUNIKAT 1 

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

Muzeum Niepodległości w Warszawie

Fundacja Polonia Semper Fidelis

oraz

Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie

Stowarzyszenie Polskich Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Paryżu

Organizują

SYMPOZJUM BIOGRAFISTYKI POLONIJNEJ

„ Polacy i osoby polskiego pochodzenia w siłach
morskich państw obcych”

Akademia Marynarki Wojennej,
Gdynia 15 czerwca 2018 r. godz. 10.30

Tematyka Sympozjum

Przypadająca w 2018 roku setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest doskonałą okazją do przypomnienia sobie dokonań Polaków i osób polskiego pochodzenia w siłach morskich państw obcych oraz ich zasług w kształtowaniu dziejów światowej wojskowości.

Imprezy towarzyszące

Wystawa przygotowana przez Fundację Polonia Semper Fidelis – „Polacy w siłach zbrojnych i policji państw obcych”.

 

UDZIAŁ W SYMPOZJUM – BEZPŁATNY

 

Publikacje

Lista prelegentów jest zamknięta. Istnieje możliwość zgłaszania artykułów do publikacji, związanych z biografistyką polonijną
„Polacy i osoby polskiego pochodzenia w siłach morskich państw obcych”. Artykuły prosimy przesyłać na adres Komitetu Organizacyjnego
do dnia 15.05.2018 r.

Publikacje prezentowane na sympozjum ukażą się w wersji papierowej. Ponadto informujemy, że osoby niegłoszące referatów mogą zgłosić materiał do publikacji za odpłatnością 200 zł.

Stowarzyszenie Studiów i Analiz Bezpieczeństwa

nr. konta

Organizatorzy przyjmują do publikacji jedynie opracowania biograficzne dotyczące oficerów Marynarki Wojennej wywodzących się
z Armii Zaborczych.

Komitet naukowy

 

przewodniczący: kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht

prof. dr hab. Zbigniew Judycki

dr hab. Andrzej Drzewiecki

dr Tadeusz Skoczek

Komitet Organizacyjny

dr Mateusz Łaski

kpt. mar. Magdalena Motyczko

dr Karol Słowi

mgr Malwina Krupa

 

Miejsce Sympozjum

Biblioteka Akademii Marynarki Wojennej im. Lecha Kaczyńskiego

ul. Inż. Jana Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia

 

Kontakt z Komitetem Organizacyjnym

dr Mateusz Łaski  m.laski@amw.gdynia.pl

kpt. mar. Magdalena Motyczko m.motyczko@amw.gdynia.pl

dr Karol Słowi k.slowi@amw.gdynia.pl

mgr Malwina Krupa m.krupa@amw.gdynia.pl

 

Informacje dodatkowe

Program Sympozjum

 


OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Oblicza współczesnego terroryzmu

Akademia Sztuki Wojennej
23-24.04.2018 r.

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej wraz z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydziałem Politologii Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, Wydziałem Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, Wydziałem Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej, Wydziałem Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych, Wydziałem Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, Wydziałem Bezpieczeństwa Wewnętrznego  Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Instytutem Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutem Stosunków Międzynarodowych  Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutem Zachodnim w Poznaniu,  Instytut Naukowy Bezpieczeństwa, Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie, Zakład Nauk o Bezpieczeństwie Politechniki Rzeszowskiej, Ruchem Wspólnot Obronnych, Naukową Fundacją Prowadzenia Badań ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: Oblicza współczesnego terroryzmu, która odbędzie się 23-24  kwietnia 2018 r. na terenie Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

Więcej informacji tutaj


II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

100 – lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

SZANOWNI PAŃSTWO

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.
„Bezpieczeństwo Polski w drugiej dekadzie XXI wieku. Szanse, wyzwania, ryzyka i zagrożenia”.

Konferencja odbędzie się w dniach 17 – 18 maja 2018 r. w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Konferencja organizowana jest z okazji Jubileuszu 100 Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Celem przedsięwzięcia jest wymiana wiedzy, doświadczeń oraz sposobu postrzegania bezpieczeństwa Polski w aktualnej sytuacji geopolitycznej.

Szczegóły dotyczące konferencji:  II Międzynarodowa Konferencja

 


 

KRAJOWA KONFERENCJA NAUKOWA „GWIEZDNE WOJNY”

SZANOWNI PAŃSTWO

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej w ramach Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym
i międzynarodowym, która odbędzie się w dniach 25 – 26 kwietnia 2018 roku
w Kielcach. Tematem tegorocznej edycji jest

Bezpieczeństwo państwa w świetle zagrożeń i nowych wyzwań.

Szczegółowe informacje tutaj

pobierz kartę zgłoszeń

 


 Bezpieczeństwo Danych Osobowych w Cyberprzestrzeni

http://cybersec.amw.gdynia.pl/

 

Bezpieczeństwo Danych Osobowych w Cyberprzestrzeni

 

FOTO

 


 

Logistyka

Szanowni Państwo,
zapraszamy do wzięcia udziału w IX Konferencji Naukowej LOGISTYKA MORSKA LogMare’17, organizowanej w dniach 18- 20 października 2017 roku w Jastarni w Hotelu Dom Zdrojowy****.

Organizatorem konferencji jest:
WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
oraz
STOWARZYSZENIE STUDIÓW I ANALIZ BEZPIECZEŃSTWA

Konferencja organizowana jest pod patronatem honorowym
Rektora – Komendanta AMW
kmdr. prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta.

Partner konferencji:
Klastry Morskie – Polish Maritime Cluster

Patronat medialny
Czasopismo Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”

Pełne teksty referatów będą publikowane w formie elektronicznej na płycie CD w czasopiśmie Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” nr. 12/2017 (8 punktów).

Szczegółowe informacje wraz z elektronicznym formularzem rejestracyjnym znajdują się na stronie www.logmare.pl

Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny IX Konferencji Naukowej Logistyka Morska „LOGMARE 2017”

Załączniki:
1. Wzór oświadczenia (PDF,Word)
2. Wzór redakcyjny i warunki publikacji (PDF)

 


 

Cyberbezpieczeństwo