Zrealizowane

 


 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do wzięcia udziału w X Konferencji Naukowej LOGISTYKA MORSKA LogMare’18, organizowanej w dniach 11-13.10.2018 r. Prom Stena Line Gdynia-Karlskona

 

Uprzejmie informujemy, że rejestracja na X Konferencję Naukową Logistyka Morska „LogMare 2018” została przedłużona do 15 lipca 2018 r.

Zwracamy się również z prośbą o przestrzeganie przedstawionych niżej terminów.

Szczegółowy terminarz:

do 15.07.2017 Zgłoszenie udziału w konferencji. Zgłoszenia na konferencję należy dokonać poprzez Formularz Rejestracyjny 
do 31.08.2018 Przesłanie pełnego tekstu artykułu opracowanego i sformatowanego zgodnie z wymogami dla autorów zamieszczonymi na naszej stronie internetowej.
do 15.09.2018 Wniesienie opłaty konferencyjnej.
do 30.09.2018 komunikat nr 2 – program konferencji.

 

Jubileuszowa Konferencja „LogMare 2018” podzielona jest na dwie części, której pierwsza odbędzie się w Akademii Marynarki Wojennej, a druga na Promie StenaLine (Gdynia – Karlskrona – Gdynia) w  dniach 11-13 października b.r.

Serdecznie zapraszamy na spotkania z przedstawicielami branży logistycznej i morskiej oraz do wymiany poglądów nad morzem i na morzu.

Rejestracja i sprawy organizacyjne konferencji na stronie internetowej LogMare 2018

 


Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Urząd Lotnictwa Cywilnego, 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego, Akademia Sztuki Wojennej oraz Instytut Lotnictwa mają przyjemność zaprosić na

VIII Konferencję Naukową pt.:
„Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich”

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń, prezentacja wyników badań oraz najnowszych osiągnięć technicznych służących kształtowaniu systemu bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich. Odbędzie się ona w dniach 24 – 25 września 2018 roku w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych (Pałac Jabłonowskich ul. Dywizjonu 303 nr 6, 08-521 Dęblin).

Szczegółowe informacje na stronie: VIII Konferencja naukowa


IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Cel Konferencji:

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń, prezentacja wyników badań oraz najnowszych osiągnięć technicznych
i organizacyjnych w logistyce lotnictwa wojskowego oraz cywilnego.

Więcej informacji dotyczącej konferencji:

Komitet naukowy

Terminarz

 


 

SYMPOZJUM BIOGRAFISTYKI POLONIJNEJ

KOMUNIKAT 1 

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

Muzeum Niepodległości w Warszawie

Fundacja Polonia Semper Fidelis

oraz

Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie

Stowarzyszenie Polskich Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Paryżu

Organizują

SYMPOZJUM BIOGRAFISTYKI POLONIJNEJ

„ Polacy i osoby polskiego pochodzenia w siłach
morskich państw obcych”

Akademia Marynarki Wojennej,
Gdynia 15 czerwca 2018 r. godz. 10.30

Tematyka Sympozjum

Przypadająca w 2018 roku setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest doskonałą okazją do przypomnienia sobie dokonań Polaków i osób polskiego pochodzenia w siłach morskich państw obcych oraz ich zasług w kształtowaniu dziejów światowej wojskowości.

Imprezy towarzyszące

Wystawa przygotowana przez Fundację Polonia Semper Fidelis – „Polacy w siłach zbrojnych i policji państw obcych”.

 

UDZIAŁ W SYMPOZJUM – BEZPŁATNY

 

Publikacje

Lista prelegentów jest zamknięta. Istnieje możliwość zgłaszania artykułów do publikacji, związanych z biografistyką polonijną
„Polacy i osoby polskiego pochodzenia w siłach morskich państw obcych”. Artykuły prosimy przesyłać na adres Komitetu Organizacyjnego
do dnia 15.05.2018 r.

Publikacje prezentowane na sympozjum ukażą się w wersji papierowej. Ponadto informujemy, że osoby niegłoszące referatów mogą zgłosić materiał do publikacji za odpłatnością 200 zł.

Stowarzyszenie Studiów i Analiz Bezpieczeństwa

nr. konta

Organizatorzy przyjmują do publikacji jedynie opracowania biograficzne dotyczące oficerów Marynarki Wojennej wywodzących się
z Armii Zaborczych.

Komitet naukowy

 

przewodniczący: kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht

prof. dr hab. Zbigniew Judycki

dr hab. Andrzej Drzewiecki

dr Tadeusz Skoczek

Komitet Organizacyjny

dr Mateusz Łaski

kpt. mar. Magdalena Motyczko

dr Karol Słowi

mgr Malwina Krupa

 

Miejsce Sympozjum

Biblioteka Akademii Marynarki Wojennej im. Lecha Kaczyńskiego

ul. Inż. Jana Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia

 

Kontakt z Komitetem Organizacyjnym

dr Mateusz Łaski  m.laski@amw.gdynia.pl

kpt. mar. Magdalena Motyczko m.motyczko@amw.gdynia.pl

dr Karol Słowi k.slowi@amw.gdynia.pl

mgr Malwina Krupa m.krupa@amw.gdynia.pl

 

Informacje dodatkowe

Program Sympozjum

 


OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Oblicza współczesnego terroryzmu

Akademia Sztuki Wojennej
23-24.04.2018 r.

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej wraz z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydziałem Politologii Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, Wydziałem Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, Wydziałem Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej, Wydziałem Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych, Wydziałem Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, Wydziałem Bezpieczeństwa Wewnętrznego  Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Instytutem Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutem Stosunków Międzynarodowych  Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutem Zachodnim w Poznaniu,  Instytut Naukowy Bezpieczeństwa, Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie, Zakład Nauk o Bezpieczeństwie Politechniki Rzeszowskiej, Ruchem Wspólnot Obronnych, Naukową Fundacją Prowadzenia Badań ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: Oblicza współczesnego terroryzmu, która odbędzie się 23-24  kwietnia 2018 r. na terenie Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

Więcej informacji tutaj


II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

100 – lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

SZANOWNI PAŃSTWO

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.
„Bezpieczeństwo Polski w drugiej dekadzie XXI wieku. Szanse, wyzwania, ryzyka i zagrożenia”.

Konferencja odbędzie się w dniach 17 – 18 maja 2018 r. w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Konferencja organizowana jest z okazji Jubileuszu 100 Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Celem przedsięwzięcia jest wymiana wiedzy, doświadczeń oraz sposobu postrzegania bezpieczeństwa Polski w aktualnej sytuacji geopolitycznej.

Szczegóły dotyczące konferencji:  II Międzynarodowa Konferencja

 


 

KRAJOWA KONFERENCJA NAUKOWA „GWIEZDNE WOJNY”

SZANOWNI PAŃSTWO

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej w ramach Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym
i międzynarodowym, która odbędzie się w dniach 25 – 26 kwietnia 2018 roku
w Kielcach. Tematem tegorocznej edycji jest

Bezpieczeństwo państwa w świetle zagrożeń i nowych wyzwań.

Szczegółowe informacje tutaj

pobierz kartę zgłoszeń

 


 Bezpieczeństwo Danych Osobowych w Cyberprzestrzeni

http://cybersec.amw.gdynia.pl/

 

Bezpieczeństwo Danych Osobowych w Cyberprzestrzeni

 

FOTO

 


 

Logistyka

Szanowni Państwo,
zapraszamy do wzięcia udziału w IX Konferencji Naukowej LOGISTYKA MORSKA LogMare’17, organizowanej w dniach 18- 20 października 2017 roku w Jastarni w Hotelu Dom Zdrojowy****.

Organizatorem konferencji jest:
WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
oraz
STOWARZYSZENIE STUDIÓW I ANALIZ BEZPIECZEŃSTWA

Konferencja organizowana jest pod patronatem honorowym
Rektora – Komendanta AMW
kmdr. prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta.

Partner konferencji:
Klastry Morskie – Polish Maritime Cluster

Patronat medialny
Czasopismo Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”

Pełne teksty referatów będą publikowane w formie elektronicznej na płycie CD w czasopiśmie Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” nr. 12/2017 (8 punktów).

Szczegółowe informacje wraz z elektronicznym formularzem rejestracyjnym znajdują się na stronie www.logmare.pl

Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny IX Konferencji Naukowej Logistyka Morska „LOGMARE 2017”

Załączniki:
1. Wzór oświadczenia (PDF,Word)
2. Wzór redakcyjny i warunki publikacji (PDF)

 


 

Cyberbezpieczeństwo