Wyniki Rekrutacji

Studia Stacjonarne 

Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie II Stopnia Stacjonarne profil Ogólnoakademicki (Pobierz)
Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie I Stopnia Stacjonarne (Pobierz)
Bezpieczeństwo Wewnętrzne II Stopień Stacjonarne (Pobierz)
Bezpieczeństwo Wewnętrzne I Stopień Stacjonarne (Pobierz)
Bezpieczeństwo Narodowe II Stopień Stacjonarne (Pobierz)
Bezpieczeństwo Narodowe I Stopień Stacjonarne (Pobierz)
Bezpieczeństwo Morskie Państwa I Stopień Stacjonarne (Pobierz)

 

Studia Niestacjonarne

Bezpieczeństwo Narodowe I stopnia Niestacjonarne (pobierz)
Bezpieczeństwo Narodowe II stopnia Niestacjonarne (Pobierz)
Bezpieczeństwo Wewnętrzne I stopnia Niestacjonarne (Pobierz)
Bezpieczeństwo Wewnętrzne II stopnia Niestacjonarne (Pobierz)