Wyniki Rekrutacji

Studia Stacjonarne 

Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie II Stopnia Stacjonarne profil Ogólnoakademicki 
Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie I Stopnia Stacjonarne 
Bezpieczeństwo Wewnętrzne II Stopień Stacjonarne 
Bezpieczeństwo Wewnętrzne I Stopień Stacjonarne
Bezpieczeństwo Narodowe II Stopień Stacjonarne
Bezpieczeństwo Narodowe I Stopień Stacjonarne
Bezpieczeństwo Morskie Państwa I Stopień Stacjonarne 

 

Studia Niestacjonarne

Bezpieczeństwo Narodowe I stopnia Niestacjonarne
Bezpieczeństwo Narodowe II stopnia Niestacjonarne
Bezpieczeństwo Wewnętrzne I stopnia Niestacjonarne
Bezpieczeństwo Wewnętrzne II stopnia Niestacjonarne