Student - terminy egzaminów i zaliczeń

14 maja 2020

Egzamin z przedmiotu Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa (grupa 195 MBN) odbędzie się 16 czerwca godz. 9.00.