Student - terminy egzaminów i zaliczeń

17 lutego 2020

Poprawa z przedmiotu ogólnouczelnianego Historia Techniki  u prof. dr hab.  Komorowskiego odbędzie się w dniu 19.02.2020 r o godzinie 14.00 w sali 208/7


17 lutego 2020

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Teoria Bezpieczeństwa  u dr hab. Andrzeja Ostrokolskiego odbędzie się w dniu 29.02.2020 r o godzinie 10.00  w sali 111/9


6 lutego 2020

Poprawa zaliczenia z przedmiotu Bezpieczeństwo społeczne odbędzie się 10.02 g. 10.30 gabinet 309/9.

Poprawa zaliczenia z przedmiotu Instytucje centralne bezpieczeństwa odbędzie się 14.02 g. 15.05 sala 217/9.


5 lutego 2020

Drugi termin zaliczeniowy z przedmiotów prowadzonych przez dr Fitasa dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych odbędzie się dnia 14.02.2020 o godzinie 16.00 w sali 214/9