Student - terminy egzaminów i zaliczeń

10 września 2019

Kolokwium poprawkowe z Metodologi badań nad bezpieczeństwem odbędzie się w dniu 12.09.2019r. o godzinie 10.00 w sali  210/9


9 września 2019

Egzamin poprawkowy z przedmiotu:

Organizacja transportu morskiego

Ćwiczenia 171 BN – 16.09.2019 r. godz.10.00 pok. 309/9

Wykłady – (Kolokwium)  171 BN – 18.09.2019 r. godz.10.00 pok. 214/9

Egzamin poprawkowy z przedmiotu:

Integracja Europejska 181 BN – 18.09.2019 r. godz.09.00 pok. 214/9


2 września 2019

Termin poprawkowy z przedmiotu Podstawy ekonomii – 13.09.2019 godz. 13.00. Sala 208/7


12 sierpnia 2019

ZMIANA GODZINY EGZAMINU!!!

Egzamin poprawkowy z przedmiotu „Prawne podstawy bezpieczeństwa” dla I roku SIB odbędzie się 01.10.2019 r o godzinie 12.00 w sali 208/7