Student - terminy egzaminów i zaliczeń

12 sierpnia 2019

Egzamin poprawkowy z przedmiotu „Prawne podstawy bezpieczeństwa” dla I roku SIB odbędzie się 01.10.2019 r o godzinie 9.00 w sali 208/7