Student - terminy egzaminów i zaliczeń

12 czerwca 2019

Termin poprawkowy z przedmiotu Metodologia badań nad bezpieczeństwem   odbędzie się w dniu 13 czerwca o godz. 16.00 w sali 9/9 lub 14 czerwca o 8.05 w sali 1/9.


16 maja 2019

Termin poprawkowy z przedmiotu ogólnouczelnianego Podstawy ekenomii  odbędzie się w dniu 11.06
o godzinie 14.00 w sali 221/9


27 marca 2019

Uwaga studenci,

osoby, które decyzją Dziekana powinny zaliczyć do 16.06.2019 r. różnice programowe z przedmiotu: „Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni” proszone są o skontaktowanie się z Panem dr Karolem Słowi


14 marca 2019

Egzaminy komisyjne – 29 marca (piątek) – sala 113/9:

1/  międzynarodowe stosunki wojskowe i polityczne – godz. 9.00

2/ bezpieczeństwo społeczne – godz. 10.00