Sympozjum

KOMUNIKAT 1 

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

Muzeum Niepodległości w Warszawie

Fundacja Polonia Semper Fidelis

oraz

Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie

Stowarzyszenie Polskich Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Paryżu

Organizują

SYMPOZJUM BIOGRAFISTYKI POLONIJNEJ

„ Polacy i osoby polskiego pochodzenia w siłach
morskich państw obcych”

Akademia Marynarki Wojennej,
Gdynia 15 czerwca 2018 r. godz. 10.30

Tematyka Sympozjum

Przypadająca w 2018 roku setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest doskonałą okazją do przypomnienia sobie dokonań Polaków i osób polskiego pochodzenia w siłach morskich państw obcych oraz ich zasług w kształtowaniu dziejów światowej wojskowości.

Imprezy towarzyszące

Wystawa przygotowana przez Fundację Polonia Semper Fidelis – „Polacy w siłach zbrojnych i policji państw obcych”.

 

UDZIAŁ W SYMPOZJUM – BEZPŁATNY

 

Publikacje

Lista prelegentów jest zamknięta. Istnieje możliwość zgłaszania artykułów do publikacji, związanych z biografistyką polonijną
„Polacy i osoby polskiego pochodzenia w siłach morskich państw obcych”. Artykuły prosimy przesyłać na adres Komitetu Organizacyjnego

do dnia 15.05.2018 r.

Publikacje prezentowane na sympozjum ukażą się w wersji papierowej. Ponadto informujemy, że osoby niegłoszące referatów mogą zgłosić materiał do publikacji za odpłatnością 200 zł.

Stowarzyszenie Studiów i Analiz Bezpieczeństwa

nr. konta

Organizatorzy przyjmują do publikacji jedynie opracowania biograficzne dotyczące oficerów Marynarki Wojennej wywodzących się
z Armii Zaborczych.

Komitet naukowy

 

przewodniczący: kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht

prof. dr hab. Zbigniew Judycki

 dr hab. Andrzej Drzewiecki

dr Tadeusz Skoczek

Komitet Organizacyjny

dr Mateusz Łaski

kpt. mar. Magdalena Motyczko

dr Karol Słowi

mgr Malwina Krupa

 

Miejsce Sympozjum

Biblioteka Akademii Marynarki Wojennej im. Lecha Kaczyńskiego

ul. Inż. Jana Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia

 

Kontakt z Komitetem Organizacyjnym

dr Mateusz Łaski  m.laski@amw.gdynia.pl

kpt. mar. Magdalena Motyczko m.motyczko@amw.gdynia.pl

dr Karol Słowi k.slowi@amw.gdynia.pl

mgr Malwina Krupa m.krupa@amw.gdynia.pl

 

Informacje dodatkowe

Program Sympozjum