Studia doktoranckie

Studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne

Kandydaci na studia dokonują rejestracji elektronicznej od 14 czerwca do 24 sierpnia 2018 r. (rejestracja)

Kandydaci są również zobowiązani są do złożenia w formie papierowej w biurze studiów doktoranckich i podyplomowych (blok 9, pok.109/9) w terminie od 14 sierpnia do 24 sierpnia 2018 roku wymaganych dokumentów.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną
w dniach 4-6  września 2018 r. Rekrutacja ma charakter konkursowy. Liczba miejsc na studia stacjonarne wynosi 10,
na studia niestacjonarne 10.

REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE