Studia Cywilne

Harmonogram i zasady rekrutacji dodatkowej:

Studia stacjonarne I i II stopnia:

Rejestracja elektroniczna: (rejestracja)

Rozpoczęcie rejestracji elektronicznej 16.07.2018 r.

Zakończenie rejestracji elektronicznej 17.09.2018 r.

Składanie dokumentów w trakcie rejestracji w Dziekanacie 16.07.2018 r. – 07.09.2018 r. godz. 09.00 – 15.00

(z wyłączeniem sobót i niedziel)

W Bibliotece Głównej 10.09.2018 r. – 20.09.2018 r.  (z wyłączeniem sobót i niedziel)

Ogłoszenie list przyjętych 21.09.2018 r.

HARMONOGRAM REKRUTACJI DODATKOWEJ   (pobierz)

Studia niestacjonarne I i II stopnia:

Rozpoczęcie rekrutacji podstawowej (w tym uruchomienie rejestracji prowadzonej w drodze elektronicznej) – 04 czerwca 2018 r. (rejestracja)

Zakończenie rejestracji podstawowej – 07 września 2018 r.

Składanie dokumentów Biblioteka Główna 08 września 2018 r. godz. 10.00 – 14.00 oraz 10 – 12 września 2018 r. godz. 12.00 – 18.00

Ogłoszenie listy przyjętych 14 września 2018 r.

Wymagane dokumenty <tutaj>


Studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne

Kandydaci na studia dokonują rejestracji elektronicznej od 14 czerwca do 24 sierpnia 2018 r. (rejestracja)

Kandydaci są również zobowiązani są do złożenia w formie papierowej w biurze studiów doktoranckich i podyplomowych (blok 9, pok.211/9) w terminie od 14 sierpnia do 24 sierpnia 2018 roku wymaganych dokumentów.

– Wniosek o przyjęcie na studia skierowany do dziekana WDiOM;

– Odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (równorzędnych);

– Informację o znajomości języków obcych, potwierdzoną odpisem świadectwa (certyfikatu);

– 3 zdjęcia o wymiarach: jedno 3,5×4,5 cm, dwa 4,5×5,5 cm;

– Kwestionariusz osobowy – wydruk systemu rejestracji elektronicznej

– Przewidywany temat, projekt, specjalność lub przedmiot badań (obszar zainteresowania) rozprawy doktorskiej;

– Propozycję osoby opiekuna naukowego – wskazana, ale nie obowiązkowa.

-Potwierdzenie o dokonaniu opłaty wpisowej.

Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne, studia niestacjonarne są odpłatne.

Opłata wynosi 5500,00 zł rocznie i może być rozłożona na raty. 

Opłata wpisowa wynosi 85 zł . 

Opłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Akademii Marynarki Wojennej w ING Bank Śląski S.A. 65 1050 1764 1000 0022 7313 3260 z zaznaczeniem kierunku i rodzaju studiów.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną
w dniach 4-6  września 2018 r. Rekrutacja ma charakter konkursowy. Liczba miejsc na studia stacjonarne wynosi 10,
na studia niestacjonarne 10

Rekrutacja na studia doktoranckie (pobierz)


 

Studia podyplomowe niestacjonarne:

Zarządzanie kryzysowe

 Zarządzanie logistyką

Inspektor ochrony danych osobowych

Cyberbezpieczeństwo