Student - seminaria / konsultacje

7 lutego 2018

Plan dodatkowych konsultacji wyrównawczych Zw i Zkz

Plan dodatkowych konsultacji wyrównawczych i terminy zaliczeń dla II semestru 2017/2018 roku z przedmiotów: „Teoria Bezpieczeństwa” oraz „Zarządzanie Kryzysowe”.

Studenci II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych są proszeni o zapoznanie się z planem.

Plan dodatkowych konsultacji i terminy zaliczeń – tutaj