Student - ogłoszenia dziekanatu

11 lipca 2019

W dniu 12.07 dziekanat będzie nieczynny4 lipca 2018

Zajęcia ogólnouczelniane 2018/2019

Podział studentów na grupy w zakresie realizacji zajęć ogólnouczelnianych w roku akademickim 2018/2019.

 

PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE STACJONARNE

 

PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE NIESTACJONARNE


26 marca 2018

Decyzja Dziekana

Zasady wyboru specjalności studiów oraz zasady wyboru promotorów prac dyplomowych studentów studiów I i II stopnia w r.a. 2017/2018
Decyzja nr 4/Org/2018 z dnia 23.03.2018r
Dziekana Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich
Akademii Marynarki Wojennej
z dnia 23.03.2018
Decyzja Dziekana na temat Prac Dyplomowych i wyboru Promotora

10 stycznia 2018

Przydzielenie Studentów do Przedmiotów Ogólnouczelnianych

Uwaga Studenci pierwszych lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Poniżej umieszczono decyzję Rektora-Komendanta o przydziałach studentów do przedmiotów do przedmiotów ogólnouczelnianych.

Decyzja Rektora

  1. Załącznik nr 1
  2. Załącznik nr 2
  3. Załącznik nr 3
  4. Załącznik nr 4
  5. Załącznik nr 5
  6. Załącznik nr 6
  7. Załącznik nr 7