Student - ogłoszenia dziekanatu

14 listopada 2018

Odwołane zajęcia u kmdr Katarzyny Karwackiej

W dniu 15.11.2018 r. zajęcia z grupą 1780 BW grupa B u kmdr Katarzyny Karwackiej zostały odwołane.


29 października 2018

Odwołane zajęcia i konsultacje u dr Edyty Łońskiej

W związku z długoterminowym zwolnieniem chorobowym, do 25.11.2018 r. zostają odwołane zajęcia i konsultacje z dr Edyta Łońską. W  sprawach niecierpiących zwłoki możliwy jest kontakt e-mail: e.lonska@amw.gdynia.pl.


23 października 2018

Odwołanie zajęć

W dniu 24.10.2018 r. zajęcia z Panią mgr inż. Ewą Iwaniną-Szopińską (Nauka o Państwie) zostają odwołane dla grup: 182 BMP i 187 BW B


4 lipca 2018

Zajęcia ogólnouczelniane 2018/2019

Podział studentów na grupy w zakresie realizacji zajęć ogólnouczelnianych w roku akademickim 2018/2019.

 

PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE STACJONARNE

 

PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE NIESTACJONARNE


26 marca 2018

Decyzja Dziekana

Zasady wyboru specjalności studiów oraz zasady wyboru promotorów prac dyplomowych studentów studiów I i II stopnia w r.a. 2017/2018
Decyzja nr 4/Org/2018 z dnia 23.03.2018r
Dziekana Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich
Akademii Marynarki Wojennej
z dnia 23.03.2018
Decyzja Dziekana na temat Prac Dyplomowych i wyboru Promotora