Rozkłady zajęć

Rozkłady zajęć w semestrze zimowym r. ak. 2017/2018

Studia stacjonarne:

Bezpieczeństwo Morskie Państwa (aktualizacja: 23.10.2017r., g. 10:35)

Bezpieczeństwo Narodowe (aktualizacja: 12.10.2017r., g. 13:30)

Bezpieczeństwo Wewnętrzne (aktualizacja: 23.10.2017r., g. 10:35)

Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie (aktualizacja: 23.10.2017r., g.10:35)

Studia niestacjonarne:

Bezpieczeństwo Narodowe (aktualizacja: 23.10.2017r., g. 10:35)

Bezpieczeństwo Wewnętrzne (aktualizacja: 23.10.2017r., g. 10:35)