Praktyki

Opiekun praktyk
dr Anna MILER
pokój nr 313/9
tel.: 261 26-29-47
e-mail: a.miler@amw.gdynia.pl
milera@wp.pl;


Terminy konsultacji oraz rozliczenia praktyk programowych w semestrze zimowy roku akademickiego 2017/2018 dr Anna MILER

Terminy konsultacji oraz rozliczenia praktyk programowych dr Anna MILER


Konsultacje oraz rozliczenie praktyk programowych w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 dr Anna Miler


STUDENCI, KTÓRZY NIE ROZLICZĄ SIĘ Z PRAKTYK
NIE ZOSTANĄ DOPUSZCZENI DO OBRONY PRACY LICENCJACKIEJ


Do pobrania:
1. Program praktyk
2. Wykaz instytucji z którymi uczelnia podpisała porozumienia dotyczące praktyk studenckich. pdf
3. Skierowanie dla studenta.doc
4. Skierowanie dla studentki.doc
5. Umowa o praktykę.doc
6. Zaświadczenie dotyczące odbycia praktyk.doc