Skład Rady

WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH

Zgodnie z uchwałą Nr 15/2016 Komisji Wyborczej Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich AMW w skład Rady Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich powołani zostali:

 

 

Lp. Stopień wojskowy, tytuł, stop. naukowy Nazwisko i imię Dziedzina
1. prof. dr hab. BĘDŹMIROWSKI Jerzy nauki społeczne
2. prof. dr hab. CIBOROWSKI Leopold nauki społeczne
3. prof. dr hab. FICOŃ Krzysztof nauki społeczne
4. prof. dr hab. JARECKI Czesław nauki społeczne
5. prof. dr hab. KOMOROWSKI Antoni nauki humanistyczne
6. prof. dr hab. MAKOWSKI Andrzej nauki społeczne
7. prof. dr hab. MICKIEWICZ Piotr nauki społeczne
8. prof. dr hab. ROKICIŃSKI Krzysztof nauki społeczne
9. kmdr prof. dr hab. SZUBRYCHT Tomasz nauki społeczne
10. prof. dr hab. ZIELIŃSKI Mariusz nauki społeczne
11. kmdr dr hab. BUGAJSKI Dariusz nauki prawne
12. dr hab. BURSZTYŃSKI Andrzej nauki społeczne
13. kmdr dr hab. KRASNODĘBSKI Grzegorz nauki społeczne
14. kmdr dr hab. LIGĘZA Krzysztof nauki społeczne
15. dr hab. OSTROKÓLSKI Andrzej nauki społeczne
16. kmdr dr hab. PĄCZEK Bartłomiej nauki społeczne
17. dr hab. PŁONKA Piotr nauki społeczne
18. kmdr dr hab. TESKA Jarosław – Przewodniczący Rady nauki społeczne
19. dr hab. WARDIN Katarzyna nauki społeczne
20. kmdr por. dr FABISIAK Jacek nauki społeczne
21. dr KOWALSKI Stefan – Sekretarz Rady nauki społeczne
22. kmdr por. dr KUPIŃSKI Jerzy nauki społeczne
23. kmdr por. dr MICHALAK Jarosław nauki społeczne
24. dr USEWICZ Teresa nauki społeczne
25. mgr inż. KLINKOSZ Magdalena
26. mgr inż. NOWY Zbigniew
27. mgr doktorantka CHAJĘCKA Judyta

Zwyczajowo posiedzenia Rady Wydziału odbywają się o godzinie 12.00 w ostatnie piątki miesiąca roku akademickiego.
W przypadkach szczególnych Członkowie Rady Wydziału są uprzedzani o zmianach.

UPRAWNIENIA RADY
Zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2005 roku, Rada Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich, będąc podstawową jednostką organizacyjną Akademii Marynarki Wojennej, jest uprawniona przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów, do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie oraz  doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie.