Student - seminaria / konsultacje

7 stycznia 2020

Seminarium dyplomowe u prof. dr hab. Jerzego Będźmirowskiego odbędzie się dnia 13.01.2020 r. o godzinie 12.00 w pom. 210/7.


19 grudnia 2019

Konsultacje w dniu 20.12.2019 r. (piątek) z mgr inż. Ewa Iwaniną są odwołane.
Proszę o kontakt mailowy :e.iwanina@amw.gdynia.pl