Student - seminaria / konsultacje

29 października 2018

Konsultacje u dr Anny Miler

Terminy konsultacje u dr Anny MILER w semestrze zimowym rok akademicki 2018/2019

 

18.10.2018 – 3 h lekcyjna

25.10.2018 – 4 h lekcyjna

29.10.2018 – 4 h lekcyjna

08.11.2018 – 4 h lekcyjna

15.11.2018 – 3 h lekcyjna

22.11.2018 – 3 h lekcyjna

26.11.2018 – 4 h lekcyjna

03.12.2018 – 4 h lekcyjna

09.12.2018 – 6 h lekcyjna

10.12.2018 – 4 h lekcyjna

16.12.2018 – 6 h lekcyjna

19.12.2018 – 10 h lekcyjna

09.01.2019 – 10 h lekcyjna

14.01.2019 – 6 h lekcyjna

19.01.2019 – 3 h lekcyjna

22.01.2019 – 4 h lekcyjna

27.01.2019 – 5 h lekcyjna


22 października 2018

Konsultacje kmdr Dariusz Bugajski

Konsultacje u Komandora Dariusza Bugajskiego odbywać się będą we wtorki w godzinach 10.45 – 11.30.