Student - seminaria / konsultacje

18 czerwca 2019

Spotkanie z dyplomantami kmdr por. dr. inż. Jacka FABISIAKA odbędzie się 26.06.2019 r. o godzinie 9.00 w sali 105/9 . Kolejne spotkanie planowane jest w październiku


4 czerwca 2019

Uwaga magistranci prof. Rokicińskiego,

spotkanie z profesorem odbędzie się we wtorek 11.06.2019 r. od 12:25 (tj. 6 godziny zajęć).


29 października 2018

Konsultacje u dr Anny Miler

Terminy konsultacje u dr Anny MILER w semestrze zimowym rok akademicki 2018/2019

 

18.10.2018 – 3 h lekcyjna

25.10.2018 – 4 h lekcyjna

29.10.2018 – 4 h lekcyjna

08.11.2018 – 4 h lekcyjna

15.11.2018 – 3 h lekcyjna

22.11.2018 – 3 h lekcyjna

26.11.2018 – 4 h lekcyjna

03.12.2018 – 4 h lekcyjna

09.12.2018 – 6 h lekcyjna

10.12.2018 – 4 h lekcyjna

16.12.2018 – 6 h lekcyjna

19.12.2018 – 10 h lekcyjna

09.01.2019 – 10 h lekcyjna

14.01.2019 – 6 h lekcyjna

19.01.2019 – 3 h lekcyjna

22.01.2019 – 4 h lekcyjna

27.01.2019 – 5 h lekcyjna


22 października 2018

Konsultacje kmdr Dariusz Bugajski

Konsultacje u Komandora Dariusza Bugajskiego odbywać się będą we wtorki w godzinach 10.45 – 11.30.