Rekrutacja

 

Harmonogram i zasady rekrutacji dodatkowej:

Studia stacjonarne I i II stopnia:

Rejestracja elektroniczna: (rejestracja)

Rozpoczęcie rejestracji elektronicznej 16.07.2018 r.

Zakończenie rejestracji elektronicznej 17.09.2018 r.

Składanie dokumentów w trakcie rejestracji w Dziekanacie 16.07.2018 r. – 07.09.2018 r. godz. 09.00 – 15.00

(z wyłączeniem sobót i niedziel)

W Bibliotece Głównej 10.09.2018 r. – 20.09.2018 r.  (z wyłączeniem sobót i niedziel)

Ogłoszenie list przyjętych 21.09.2018 r.

HARMONOGRAM REKRUTACJI DODATKOWEJ   (pobierz)

Studia niestacjonarne I i II stopnia:

Rozpoczęcie rekrutacji podstawowej (w tym uruchomienie rejestracji prowadzonej w drodze elektronicznej)
– 04 czerwca 2018 r. (rejestracja)

Zakończenie rejestracji podstawowej – 07 września 2018 r.

Składanie dokumentów Biblioteka Główna 08 września 2018 r. godz. 10.00 – 14.00
oraz 10 – 12 września 2018 r. godz. 12.00 – 18.00

Ogłoszenie listy przyjętych 14 września 2018 r.

Wymagane dokumenty <tutaj>


Studia stacjonarne i niestacjonarne doktoranckie

Kandydaci na studia dokonują rejestracji elektronicznej od 14 czerwca do 24 sierpnia 2018 r. (rejestracja)

Kandydaci są również zobowiązani są do złożenia w formie papierowej w biurze studiów doktoranckich i podyplomowych (blok 9, pok.211/9) w terminie od 14 sierpnia do 24 sierpnia 2018 r. wymaganych dokumentów.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną
w dniach 4-6  września 2018 r. Rekrutacja ma charakter konkursowy. Liczba miejsc na studia stacjonarne wynosi 10, na studia niestacjonarne 10.

 

REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE


 

Studia podyplomowe niestacjonarne:

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie logistyką

Inspektor ochrony danych osobowych

Cyberbezpieczeństwo