Aktualności Dualne

 ROZKŁAD ZAJĘĆ

Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie – stacjonarne – zima 2019-2020 

UWAGA !!!

Przypominamy o ponownej rejestracji w ZUSie (po zakończonym stażu)

Szanowni Państwo!

osobom kończącym staż, przypominamy o konieczności ponownego zarejestrowania się w ZUSie.

Do 7 dni od zakończenia stażu zawodowego zostają Państwo wyrejestrowani z ZUS. Wyrejestrowanie obejmuje też ustanie świadczeń zdrowotnych, które przez okres stażu są pokrywane przez uczelnię (jako organizatora stażu). Dlatego niezwłocznie po zakończeniu stażu należy ponownie zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego.

Sposób zgłoszenia zależy od Państwa statusu po zakończeniu stażu. Prawo do świadczeń zdrowotnych przysługuje osobom w trakcie nauki w szkole wyższej i do 4 miesięcy od dnia zakończenia nauki.

STUDENT/ABSOLWENT

Jeśli po zakończeniu stażu nadal posiadają Państwo status studenta lub ukończenie studiów nastąpiło krócej niż 4 miesiące przed datą zakończenia stażu, mogą Państwo zostać zgłoszeni przez ubezpieczonego w ZUS (pracującego) członka rodziny bądź

w KRUS (jako rolnik/domownik rolnika)

OSOBA PRACUJĄCA bez statusu studenta

Jeśli od razu po stażu zostali Państwo zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie, zgłoszenia dokonuje pracodawca w oparciu o kwestionariusz osobowy.

OSOBA NIEPRACUJĄCA bez statusu studenta

Jeśli po zakończonym stażu nie posiadają Państwo już statusu studenta/absolwenta do 4 miesięcy po obronie, wówczas można zgłosić się do powiatowego urzędu pracy jako osoba niepracująca i z tego tytułu uzyskać zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.

O szczegóły należy pytać w ZUSie/KRUSie.