Pomorskie Forum Bezpieczeństwa

Szanowni Państwo,

Czasopismo Pomorskie Forum Bezpieczeństwa powstało w 2016 roku z inicjatywy doktorantów Akademii Marynarki Wojennej. Intencją twórców PFB było stworzenie czasopisma, które będzie miejscem wymiany poglądów społeczności akademickiej oraz publikowania przez nich wyników swoich badań.

Obecnie celem jego wydawania jest wymiana opinii, wiedzy teoretycznej i praktycznej studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz osób związanych z szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa.

Jako patroni medialni III Konferencji Naukowej Doktorantów i Kół Naukowych „Wyzwania dla bezpieczeństwa” zachęcamy Państwa do zapoznania się z kolejnym numerem czasopisma w trakcie trwania konferencji. Ponadto zapraszamy do publikowania artykułów, sprawozdań z konferencji naukowych oraz recenzji wybranych nowości wydawniczych.

Zapraszamy do kontaktu i nadsyłania artykułów.

                                                                                                                          Zespół redakcyjny

 

Pliki do pobrania:

  1. Informacje dla autorów

  2. Rada naukowa

  3. Recenzenci

  4. Recenzja

  5. Kontakt-zespoł redakcyjny

Rok 2016/2017

 

Rok 2017