Pomorskie Forum Bezpieczeństwa

Szanowni Państwo!

 Oddajemy do państwa dyspozycji czasopismo Pomorskie Forum Bezpieczeństwa. Głównym celem jego wydawania jest wymiana poglądów, wiedzy teoretycznej i praktycznej studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz osób związanych
z problematyką bezpieczeństwa. Obszar tematyczny, który obejmuje czasopismo jest szeroki ze względu na zakres jaki obejmuje ono w naukach społecznych. Z założenia PFB ma być miejscem wymiany informacji, publikowania wyników z badań prowadzonych nad bezpieczeństwem.

Mamy nadzieję, że Państwa prace staną się inspiracją do wszczęcia nowych projektów naukowo – badawczych, które spowodują, że nasze działania w zakresie bezpieczeństwa i profilaktyki staną się bardziej efektywne oraz odpowiadające współczesnym wyzwaniom.

Intencją twórców PFB jest aby nowy periodyk stał się też pomocą dydaktyczno-naukową dla studentów, uczelnianych kadr i instytucji związanych z bezpieczeństwem narodowym i wewnętrznym oraz dla tych, którzy współtworzą bezpieczeństwo tak na szczeblu lokalnym, jak i krajowym.

Zapraszamy do lektury oraz do nadsyłania prac.

                                                                                                                                                                                                   w imieniu komitetu redakcyjnego

                                                                                                                                                                                                                            mgr inż. Tomasz Płuciennik

 

Pliki do pobrania:

  1. Informacje dla autorów

  2. Rada naukowa

  3. Recenzenci

  4. Recenzja

  5. Kontakt-zespoł redakcyjny

Rok 2016/2017

 

Rok 2017