Pomorskie Forum Bezpieczeństwa

Szanowni Państwo,

rok 2018 jest wyjątkowy ze względu na rocznicę 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę. Jubileusz przypomina o latach działań i starań dążących do ukształtowania bezpiecznego i wolnego Państwa. Proces ten zaczął się dużo wcześniej i trwa do dzisiaj. Świadomość bezpiecznego i nieprzerwanego rozwoju wymaga stałej edukacji, poszukiwania rozwiązań adekwatnych do współczesnych czasów. Czasopismo Pomorskie Forum Bezpieczeństwa już od 2016 roku umożliwia wymianę doświadczeń, opinii, publikowania swoich badań w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.   

Kolejny numer (IV/2018) przedstawia wyniki prac 18 autorów dotyczących szerokiej tematyki bezpieczeństwa. Wśród autorów znalazły się teksty m.in  profesora Antoniego Komorowskiego, który przybliżył nam historię Latarni Morskiej na Oksywiu (dziś już nieistniejącej). Zaś profesor Leopold Ciborowski wyjaśnił znaczenie pojęciowej interpretacji informacji oraz jej zastosowanie w innych naukach. Interesującymi artykułami mogą pochwalić się doktorantki pierwszego roku. Tekst dotyczący Centrum Bezpieczeństwa Morskiego w Gdyni jako elementu państwowego systemu bezpieczeństwa morskiego przedstawia istotę działalności CBM w Gdyni oraz administracji morskiej. Tematem morskim zajęli się również autorzy artykułów: O prawdziwym znaczeniu morza pana A. Królikowskiego, Rakiety a bezpieczeństwo Polski pana Z. Krygera, Akademicki optymizm poznawczy i jego komercjalizacja jako podstawowe źródło innowacyjnej gospodarki morskiej pana Z. Długosza, oraz artykuł pana M. Szklarskiego nt. Działania grupy specjalistycznej straży pożarnej, grupa wodno-nurkowa. Pozostali  autorzy zajęli się tematem bezpieczeństwa wewnętrznego oraz narodowego.

W następnym numerze będziemy mogli zapoznać się z historią kolejnej latarni morskiej, ciekawymi artykułami oraz relacją z pierwszego zorganizowanego wyjazdu na obchody zdobycia klasztoru oo. Benedyktynów na Monte Cassino, gdzie nasza Uczelnia objęła honorowy patronat. Uroczystości związane z 75 rocznicą zdobycia Klasztoru odbędą się 18 maja 2019 r. Akademia Marynarki Wojennej objęła ponownie honorowy patronat oraz jest współorganizatorem wydarzenia. Zainteresowane osoby oraz organizacje prosimy o kontakt z organizatorem na adres mailowy: qdi-tech@wp.pl lub z koordynatorem wyjazdu w AMW p. Iwoną Dudziuk na adres mailowy: iwonadudziuk7@gmail.com

 

Zapraszamy do kontaktu z Redakcją i nadsyłania artykułów.  

Zespół redakcyjny

Pliki do pobrania:

  1. Informacje dla autorów
  2. Rada naukowa
  3. Recenzenci
  4. Recenzja
  5. Kontakt-zespół redakcyjny

Nr IV/ 2018

http://www.wdiom.amw.gdynia.pl/wp-content/uploads/2018/09/PFB_nr_4.pdf

 

Nr III/2017

 

 

Nr I i II 2016/2017