Plan Posiedzeń

PLAN POSIEDZEŃ
RADY WYDZIAŁU DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH na 2018 rok

1. STYCZEŃ 26.01.2018
2. LUTY 23.02.2018
3. MARZEC 23.03.2018
4. MAJ  7.05.2018
5. MAJ 25.05.2018
6. CZERWIEC 29.06.2018
7. WRZESIEŃ 28.09.2018
8. PAŹDZIERNIK 26.10.2018
9. LISTOPAD 23.11.2018
10. GRUDZIEŃ 21.12.2018