Plan Posiedzeń

PLAN POSIEDZEŃ
RADY WYDZIAŁU DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH na 2017 rok

1. STYCZEŃ 27.01.2017
2. LUTY 24.02.2017
3. MARZEC 31.03.2017
4. KWIECIEŃ 21.04.2017
5. MAJ 26.05.2017
6. CZERWIEC 23.06.2017
7. WRZESIEŃ 29.09.2017
8. PAŹDZIERNIK 27.10.2017
9. LISTOPAD 24.11.2017
10. GRUDZIEŃ 15.12.2017