Plan Posiedzeń

RADY DYSCYPLINY WYDZIAŁU DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH

  1.    22 PAŹDZIERNIKA 2019
  2.   29 LISTOPADA 2019
  3.   20 GRUDNIA 2019
  4.   31 STYCZNIA 2020
  5.   28 LUTEGO 2020
  6.   27 MARCA 2020
  7.   24 KWIETNIA 2020
  8.   29 MAJA 2020
  9.   26 CZERWCA2020