Plan Posiedzeń

PLAN POSIEDZEŃ
RADY WYDZIAŁU DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH na 2019 rok

 

1. STYCZEŃ 25.01.2019
2. LUTY 22.02.2019
3. MARZEC 29.03.2019
4. KWIECIEŃ 26.04.2019
5. MAJ 24.05.2019
6. CZERWIEC 28.06.2019
7. WRZESIEŃ 27.09.2019