Plan Posiedzeń

PLAN POSIEDZEŃ
RADY WYDZIAŁU DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH na 2019 rok

1. STYCZEŃ 25.01.2019
2. LUTY 22.02.2019
3. MARZEC 29.03.2019
4. KWIECIEŃ 26.04.2019
5. MAJ 24.05.2019
6. CZERWIEC 28.06.2019
7. WRZESIEŃ 27.09.2019
8. PAŹDZIERNIK 25.10.2019
9. LISTOPAD 29.11.2019
10. GRUDZIEŃ 13.12.2019