Ogólnopolska Konferencja Naukowa

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Oblicza współczesnego terroryzmu

Akademia Sztuki Wojennej
23-24.04.2018 r.

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej wraz z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydziałem Politologii Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, Wydziałem Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, Wydziałem Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej, Wydziałem Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych, Wydziałem Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, Wydziałem Bezpieczeństwa Wewnętrznego  Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Instytutem Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutem Stosunków Międzynarodowych  Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutem Zachodnim w Poznaniu,  Instytut Naukowy Bezpieczeństwa, Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie, Zakład Nauk o Bezpieczeństwie Politechniki Rzeszowskiej, Ruchem Wspólnot Obronnych, Naukową Fundacją Prowadzenia Badań ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: Oblicza współczesnego terroryzmu, która odbędzie się 23-24  kwietnia 2018 r. na terenie Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

Więcej informacji tutaj