Zarządzanie logistyką

Rozkład zajęć 2018/2019

I semestr (pobierz)

II semestr (pobierz)

Zajęcia rozpoczynają się 13 października 2018 r. godzina 09.00 w sali 120 w Bibliotece Głównej.

 


Terminy zjazdów w I semestrze 2018/2019

13-14 października 2018

17-18 listopada 2018

15-16 grudnia 2018

12-13 stycznia 2019

16-17 lutego 2019


Terminy zjazdów w II semestrze 2018/2019

16-17.03.2019 r.

13-14.04.2019 r.

18-19.05.2019 r.

01-02.06.2019 r.


NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE „ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ”

Kierownik studiów podyplomowych:
kmdr por. dr Wojciech SOKOŁOWSKI
Sprawy administracyjne
mgr Magdalena Klinkosz
mgr Małgorzata Nowy

 

1. Całość -3730 zł – dla absolwentów AMW zniżka 10% = 3357 zł do zapłaty
2. I rata 1880 zł – dla absolwentów AMW zniżka 5% = 1786 zł do zapłaty
II rata 1880 zł -dla absolwentów AMW zniżka 5% = 1786 zł do zapłaty
Zniżka za studia 20% dotyczy tylko pracowników AMW.
Zgodnie z uchwałą nr 20/2018 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, absolwentom studiów AMW przysługuje 10% ulga w opłacie całościowej lub 5% ulga w opłacie semestralnej za studia podyplomowe.
UWAGA!
OPŁAT PROSZĘ DOKONYWAĆ PO OTRZYMANIU UMOWY (NA PIERWSZYM SPOTKANIU – NIE WCZEŚNIEJ)
NA PRZYDZIELONY NR KONTA OSOBISTEGO ZAWARTY W UMOWIE
do 10. XI. 2018 r. całość (3730zł) lub I rata – II rata do 10.III.2019 r. (po 1880zł)
osoby objęte zniżką wpłacają odpowiednio niższą kwotę

XIII. Edycja pażdziernik 2018 – czerwiec 2019 r.
– czas trwania studiów: 2 semestry.
– przewidywany termin rozpoczęcia zajęć pierwszego zjazdu: październik 2018 r.
– planowane zakończenie zajęć – czerwiec 2019 r.
– zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie w soboty i niedziele.
– o zakwalifikowaniu decyduje kolejność składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc (nabór trwa do 10.10.2018 r.).
– absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej.

Wymagane dokumenty od kandydatów:

– wniosek (podanie) o przyjęcie na studia podyplomowe (Wzór wniosku);

– odpisu dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia;

– 2 zdjęcia (format legitymacyjny) + zdjęcie w formacie JPG (236×295 pcs) na CD;

– kserokopia dowodu osobistego.

-klauzula RODO rekrutacja (pobierz)

Dokumenty należy składać do pokoju 208/9, Dziekanatu WDiOM lub przesłać pocztą.

Opłata za studia podyplomowe wynosi 1880 zł za semestr. Przy wpłacie jednorazowej za dwa semestry opłata ta wynosi 3730 zł.
Opłaty należy wnosić na indywidualne konto, zapisane w otrzymanej na pierwszym zjeździe umowie,
z dopiskiem „Studia podyplomowe Zarządzanie Logistyką”.
Ramowy plan studiów
Uwaga!
Opłaty za studia należy dokonać po podpisaniu umowy na pierwszych zajęciach (nie wcześniej). Dodatkowo pobierana jest opłata w wysokości 30PLN za wydanie świadectwa ukończenia studiów – numer konta taki jak w umowie.

Informujemy, iż  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 880 ze zm.,), materiały dydaktyczne, przygotowane przez wykładowców na potrzeby realizacji zajęć stanowią ich własność i podlegają prawnej ochronie. Mając powyższe na uwadze, informujemy ze Uczelnia poza przedstawieniem tychże materiałów  w toku zajęć dydaktycznych, nie ma obowiązku udostępniania ich słuchaczom poprzez np. rozsyłanie  prezentacji ppt.