Zarządzanie logistyką

TRWA REKRUTACJA NA KOLEJNY ROK AKADEMICKI 2020_2021

Dokumenty prosimy składać drogą mailową ma.pawlowska@amw.gdynia.pl


ROZKŁAD ZAJĘĆ NA SEMESTR II ” Zarządzanie logistyką”

Terminy zjazdów w semestrze letnim :
15 – 16.02.2020 r.
14 – 15.03.2020 r.
18 – 19.04.2020 r.
06 – 07.06.2020 r.

ROZKŁAD ZAJĘĆ NA SEM. I ” Zarządzanie logistyką”


NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE „ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ”

Kierownik studiów podyplomowych:
kmdr por. dr Wojciech SOKOŁOWSKI
Tel. 261 26 27 54
Sprawy administracyjne
mgr Marzena Pawłowska
XIV. Edycja pażdziernik 2019 – czerwiec 2020 r.

– czas trwania studiów: 2 semestry.
– przewidywany termin rozpoczęcia zajęć pierwszego zjazdu: październik 2019 r.
– planowane zakończenie zajęć – czerwiec 2019 r.
– zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie w soboty i niedziele.
– o zakwalifikowaniu decyduje kolejność składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc (nabór trwa do 6.09.2019 r.).
– absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej.

Wymagane dokumenty od kandydatów:

– wniosek (podanie) o przyjęcie na studia podyplomowe (Wzór wniosku);

– odpisu dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia;

–  zdjęcie w formacie JPG (236×295 pcs) na CD;

-klauzula RODO rekrutacja (pobierz)

Dokumenty należy składać do pokoju 109/9 lub przesłać pocztą.

Ramowy plan studiów

Informujemy, iż  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 880 ze zm.,), materiały dydaktyczne, przygotowane przez wykładowców na potrzeby realizacji zajęć stanowią ich własność i podlegają prawnej ochronie. Mając powyższe na uwadze, informujemy ze Uczelnia poza przedstawieniem tychże materiałów  w toku zajęć dydaktycznych, nie ma obowiązku udostępniania ich słuchaczom poprzez np. rozsyłanie  prezentacji ppt.

 

Opłaty za studia podyplomowe:

1. Całość -3730 zł – dla absolwentów AMW zniżka 10% = 3357 zł do zapłaty
2. I rata 1880 zł – dla absolwentów AMW zniżka 5% = 1786 zł do zapłaty
II rata 1880 zł -dla absolwentów AMW zniżka 5% = 1786 zł do zapłaty

Zniżka za studia 20% dotyczy tylko pracowników AMW
Absolwentom studiów AMW przysługuje 10% ulga w opłacie całościowej lub 5% ulga w opłacie semestralnej za studia podyplomowe.