Zarządzanie logistyką

Lista osób przyjętych na studia podyplomowe Zarządzanie Logistyką:

Lista Przyjętych

Plan Zarządzanie Logistyką sem II

 

Terminy zjazdów studiów podyplomowych Zarządzenie Logistyką:

Semestr I:

21-22.10.2017
18-19.11.2017
09-10.12.2017
20-21.01.2018
17-18.02.2018

Semestr II:

24-25.02.2018
10-11.03.2018
14-15.04.2018
12-13.05.2018

 

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9:00 w Bibliotece Głównej AMW (sala 119).

 

ROZPOCZĘŁA SIĘ REKRUTACJA NA KOLEJNĄ EDYCJĘ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ

NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE „ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ”

Kierownik studiów podyplomowych:
kmdr por. dr Jerzy SEKUŁA

 

1. Całość -3730 zł – dla absolwentów AMW zniżka 10% = 3357 zł do zapłaty
2. I rata 1880 zł – dla absolwentów AMW zniżka 5% = 1786 zł do zapłaty
II rata 1880 zł -dla absolwentów AMW zniżka 5% = 1786 zł do zapłaty
Zniżka za studia 20% dotyczy tylko pracowników AMW.
Zgodnie z uchwałą nr 33/2015 Senatu AMW, absolwentom studiów AMW przysługuje 10% ulga w opłacie całościowej lub 5% ulga w opłacie semestralnej za studia podyplomowe.
UWAGA!
OPŁAT PROSZĘ DOKONYWAĆ PO OTRZYMANIU UMOWY (NA PIERWSZYM SPOTKANIU – NIE WCZEŚNIEJ)
NA PRZYDZIELONY NR KONTA OSOBISTEGO ZAWARTY W UMOWIE
do 10. XI. 2017r. całość (3730zł) lub I rata – II rata do 10.III.2018 r. (po 1880zł)
osoby objęte zniżką wpłacają odpowiednio niższą kwotę

XII. Edycja pażdziernik 2017 – czerwiec 2018 r.
– czas trwania studiów: 2 semestry.
– przewidywany termin rozpoczęcia zajęć pierwszego zjazdu: październik 2017 r.
– planowane zakończenie zajęć – czerwiec 2018 r.
– zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie w soboty i niedziele.
– o zakwalifikowaniu decyduje kolejność składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc (nabór trwa do 10.10.2017 r.).
– absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej.

Wymagane dokumenty od kandydatów:
– wniosek (podanie) o przyjęcie na studia podyplomowe (wzór wniosku);
– odpisu dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia;
– 2 zdjęcia (format legitymacyjny) + zdjęcie w formacie JPG (236×295 pcs) na CD;
– kserokopia dowodu osobistego.
Dokumenty należy składać do pokoju 208/9, Dziekanatu WDiOM lub przesłać pocztą.

Opłata za studia podyplomowe wynosi 1880 zł za semestr. Przy wpłacie jednorazowej za dwa semestry opłata ta wynosi 3730 zł.
Opłaty należy wnosić na indywidualne konto, zapisane w otrzymanej na pierwszym zjeździe umowie,
z dopiskiem „Studia podyplomowe Zarządzanie Logistyką”.
Ramowy plan studiów
Uwaga!
Opłaty za studia należy dokonać po podpisaniu umowy na pierwszych zajęciach (nie wcześniej). Dodatkowo pobierana jest opłata w wysokości 30PLN za wydanie świadectwa ukończenia studiów – numer konta taki jak w umowie.

Informujemy, iż  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 880 ze zm.,), materiały dydaktyczne, przygotowane przez wykładowców na potrzeby realizacji zajęć stanowią ich własność i podlegają prawnej ochronie. Mając powyższe na uwadze, informujemy ze Uczelnia poza przedstawieniem tychże materiałów  w toku zajęć dydaktycznych, nie ma obowiązku udostępniania ich słuchaczom poprzez np. rozsyłanie  prezentacji ppt.