Zarządzanie kryzysowe

W dniach 25.09-06-10.2017 Biuro studiów podyplomowych będzie nieczynne. Dokumenty należy składać u kierownika dziekanatu. Kontakt 261-262-882.

 

Terminy zjazdów studiów podyplomowych Zarządzenie Kryzysowe:

21-22.10.2017
18-19.11.2017
09-10.12.2017
20-21.01.2018
03-04.02.2018

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9:00 w Bibliotece Głównej AMW (sala 120).

Plan Zajęć:

Zarządzanie Kryzysowe plan I sem

 

Lista osób przyjętych na studia podyplomowe Zarządzanie Kryzysowe:

Lista Przyjętych

 


NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE „ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE”
EDYCJA
XVIII

Kierownik studiów podyplomowych:
kmdr por. dr Katarzyna Karwacka
k.karwacka@amw.gdynia.pl
tel 261 262 867
Sprawy administracyjne
mgr Monika Bielska

 

ROZPOCZĘŁA SIĘ REKRUTACJA NA KOLEJNĄ EDYCJĘ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Opłata za studia wynosi: całość 3730zł  lub I rata – II rata po 1880zł
osoby objęte zniżką wpłacają odpowiednio niższą kwotę
1. Całość -3730 zł – dla absolwentów AMW zniżka 10% = 3357 zł do zapłaty
2. I rata 1880 zł – dla absolwentów AMW zniżka 5% = 1786 zł do zapłaty
II rata 1880 zł -dla absolwentów AMW zniżka 5% = 1786 zł do zapłatyZniżka za studia 20% dotyczy tylko pracowników AMW
Zgodnie z uchwałą nr 33/2015 Senatu AMW, absolwentom studiów AMW przysługuje 10% ulga w opłacie całościowej lub 5% ulga w opłacie semestralnej za studia podyplomowe.


Informacje ogólne:

– czas trwania studiów: 2 semestry.
– przewidywany termin rozpoczęcia zajęć pierwszego zjazdu: październik 2017 r.
– planowane zakończenie zajęć – czerwiec 2018 r.
– zajęcia odbywać się będą  w soboty i niedziele.
– o zakwalifikowaniu decyduje kolejność składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc (nabór trwa do 09.10.2017 r.).
– absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej.
Na terenie AMW, istnieje możliwość zakwaterowania w Domu studenckim nr 1. Zniżkę w opłacie za nocleg, uzyskacie Państwo przedstawiając zaświadczenie (o zakwalifikowaniu na I semestr), które otrzymacie na I zjeździe.

Wymagane dokumenty od kandydatów:
– wniosek (podanie) o przyjęcie na studia podyplomowe (wzór wniosku);
– odpisu dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia;
– 2 zdjęcia (format legitymacyjny) + zdjęcie w formacie JPG (236×295 pcs) na CD;
– kserokopia dowodu osobistego.
Dokumenty należy składać w pokoju 206/9 lub przesłać pocztą

Opłata za studia podyplomowe wynosi 1880 zł za semestr. Przy wpłacie jednorazowej za dwa semestry opłata ta wynosi 3730 zł.
Opłaty należy wnosić na konto Akademii Marynarki Wojennej: ING Bank Śląski S.A. Oddział Gdynia 65 1050 1764 1000 0022 7313 3260 z dopiskiem „Studia podyplomowe Zarządzanie Kryzysowe”.
Uwaga! Opłaty za studia należy dokonać po podpisaniu umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne (podpisanie umów nastąpi na pierwszym zjeździe). Dodatkowo pobierana jest opłata w wysokości 30PLN za wydanie świadectwa ukończenia studiów – numer konta taki jak w umowie.

Program studiów podyplomowych „Zarządzanie Kryzysowe”

Informujemy, iż  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 880 ze zm.,), materiały dydaktyczne, przygotowane przez wykładowców na potrzeby realizacji zajęć stanowią ich własność i podlegają prawnej ochronie. Mając powyższe na uwadze, informujemy ze Uczelnia poza przedstawieniem tychże materiałów  w toku zajęć dydaktycznych, nie ma obowiązku udostępniania ich słuchaczom poprzez np. rozsyłanie  prezentacji ppt.