Zarządzanie kryzysowe

TRWA REKRUTACJA NA KOLEJNY ROK AKADEMICKI 2020_2021

Dokumenty prosimy składać drogą mailową

Rozkład zajęć na semestr letni r.a. 2019/2020

Terminy zjazdów w semestrze letnim :
15 – 16.02.2020 r.
14 – 15.03.2020 r.
18 – 19.04.2020 r.
06 – 07.06.2020 r.

ROZKŁAD ZAJĘĆ NA NA SEMESTR ZIMOWY r.a. 2019/2020 

Zajęcia na studiach podyplomowych z ,,Zarządzania kryzysowego” rozpoczynają się o godz.8.50 w sali 9/9. Przy wejściu na teren Akademii Marynarki Wojennej obowiązuje system kontroli dostępu. Zgoda na wejście Słuchaczy studiów podyplomowych na teren Uczelni, będzie udzielana każdorazowo na podstawie weryfikacji dokumentu tożsamości.


ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – STUDIA PODYLOMOWE

SYLWETKA KANDYDATA

Oferta skierowana jest do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia.

  • Absolwentów, którzy zainteresowani są poszerzeniem wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego.
  • Osób, które łączą lub pragną połączyć swoje życie zawodowe z pracą w instytucjach zajmujących się zarządzaniem kryzysowym.

Po zakończeniu studiów podyplomowych słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

REKRUTACJA  od 27.05 do 13.09.2019 r. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty dla kandydatów:

– wniosek (podanie) o przyjęcie na studia podyplomowe (Wzór wniosku)

–odpisu dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia;

– zdjęcie w formacie JPG (236×295 pcs) na CD;

– klauzula RODO rekrutacja

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich  lub przesłać pocztą na adres:

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

Ul. Śmidowicza 69

81-127 Gdynia

Z podpiskiem: studia podyplomowe – Zarządzanie kryzysowe

 

KADRA

prof. dr hab. Krzysztof Ficoń

prof. dr hab. Piotr Mickiewicz

prof. dr hab. Tomasz Szubrycht

dr hab. Grzegorz Krasnodębski

dr hab. Jarosław Teska

dr Ryszard Sulęta

dr Alicja Żukowska

dr Witold Kustra

mgr Justyn Kamiński

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

-zna szeroko rozumianą problematykę bezpieczeństwa i porządku publicznego w sytuacjach kryzysowych

-zna elementy systemu zarządzania kryzysowego na szczeblu lokalnym, regionalnym , krajowym i międzynarodowym

-potrafi opracować zintegrowane programy zarządzania w sytuacjach kryzysowych;

– jest przygotowany do pracy w instytucjach administracji publicznej i jednostkach mundurowych, które odpowiedzialne są za zorganizowanie systemu zarządzania krzywego.

PLAN STUDIÓW

Skrót Przedmiot Prowadzący Liczba godzin Forma zaliczenia
Yb Bezpieczeństwo międzynarodowe prof. dr hab. Tomasz Szubrycht W- 10 h

Ć – 10h

Egzamin
CbnB System bezpieczeństwa narodowego dr hab. Dariusz Bugajski W – 10 h Egzamin
CbnK System bezpieczeństwa narodowego dr Witold Kustra W- 4 h

Ć – 6 h

Zaliczenie
Zrk System zarządzania kryzysowego dr Ryszard Sulęta W – 6 h

Ć – 4 h

Egzamin
Zko

 

Podstawy prawne zarządzania kryzysowego dr Alicja Żukowska W – 6 h

Ć – 4 h

Zaliczenie
Zor Ocena ryzyka w zarządzaniu kryzysowym prof. dr hab. Krzysztof Ficoń W – 6 h

Ć – 4 h

 

Zaliczenie
Ziu Reagowanie kryzysowe w UE prof. dr hab. Piotr Mickiewicz W – 6 h

Ć – 4 h

Zaliczenie
Ceo Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa dr hab. Jarosław Teska W – 6 h

Ć – 4 h

Zaliczenie
Gsk Logistyczne wsparcie zarządzania kryzysowego prof. dr hab. Krzysztof Ficoń W – 6 h

Ć – 4 h

Egzamin
Fc System obronności ludności dr Ryszard Sulęta W – 6 h

Ć – 4 h

Zaliczenie
Zrk System powiadamiania ratunkowego dr hab. Grzegorz Krasnodębski, mgr Justyn Kamiński W – 6 h

Ć – 4 h

Egzamin
Xed Ratownictwo medyczne  mgr Sara Kroplewska W – 2 h

Ć –8 h

Zaliczenie
Pac Media w sytuacjach kryzysowych  mgr Krzysztof Miłosz W – 2 h

Ć –8 h

Zaliczenie
Iz Identyfikacja zagrożeń kryzysowych dr hab. Grzegorz Krasnodębski,                 mgr P.Wróblewski W – 6 h

Ć – 4 h

Zaliczenie
Dx Podróż studyjna dr hab. Grzegorz Krasnodębski,

mgr. Inż. Marek Drygas

 

Ć – 10 h

Zaliczenie

 

CZAS TRWANIA

–czas trwania studiów: 2 semestry.
– przewidywany termin rozpoczęcia zajęć pierwszego zjazdu: październik 2019r. 
– planowane zakończenie zajęć – czerwiec 2020 r.
– zajęcia odbywać się będą  w soboty i niedziele.

FORMA ZALICZENIA

Egzamin kończący studia podyplomowe obejmujący tematykę poruszaną na zajęciach

 

KONTAKT

Kierownik studiów podyplomowych:

mgr Martyna Bartkowska

m.bartkowska@amw.gdynia.pl

tel. 728-381-985

 

Sprawy administracyjne

mgr Marzena Pawłowska

 

 

 

Informujemy, iż  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 880 ze zm.,), materiały dydaktyczne, przygotowane przez wykładowców na potrzeby realizacji zajęć stanowią ich własność i podlegają prawnej ochronie. Mając powyższe na uwadze, informujemy ze Uczelnia poza przedstawieniem tychże materiałów  w toku zajęć dydaktycznych, nie ma obowiązku udostępniania ich słuchaczom poprzez np. rozsyłanie  prezentacji ppt.

Opłaty za studia podyplomowe

1. Całość -3900 zł – dla absolwentów AMW zniżka 10% = 3510 zł do zapłaty
2.  I rata 1970 zł – dla absolwentów AMW zniżka 5% = 1871,5 zł do zapłaty
II rata 1970 zł -dla absolwentów AMW zniżka 5% = 1871,5 zł do zapłaty

Zniżka za studia 20% dotyczy tylko pracowników AMW.
Absolwentom studiów AMW przysługuje 10% ulga w opłacie całościowej lub 5% ulga w opłacie semestralnej za studia podyplomowe.