Cyberbezpieczeństwo

 

Wręczenie świadectw ukończenia studiów podyplomowych „Ceberbezpieczeństwo” odbędzie się 16.06.218 r.

(przypominamy o uregulowaniu wszelkich płatności za studia)

 


Plan Cyberbezpieczeństwo sem. letni

(aktualizacja 27.03.2018, godz. 15:00)

Podział na grupy wykładowe (A i B) oraz grupy ćwiczeniowe (A1, A2, B1, B2) zostanie dokonany na pierwszym zjeździe.
Mimo to słuchacze IV edycji mogą już zgłaszać swoje propozycje zapisu do powyższych grup TUTAJ.


Rozpoczęła się rekrutacja na V edycję studiów podyplomowych Cyberbezpieczeństwo (2018-2019)

Dokumenty składać do dziekanatu WDiOM lub przesłać pocztą.

NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE „CYBERBEZPIECZEŃSTWO”

Specjalność: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Czas trwania: Dwa semestry

 

Kierownik studiów podyplomowych:
kmdr por. dr Tomasz Sobczyński
Opiekun studiów
mgr Martyna Bartkowska
tel. 602-129-515
Sprawy administracyjne:
mgr Monika Bielska

 

Opłaty za studia:
1. Całość -4500 zł – dla absolwentów AMW zniżka 10% = 4050 zł do zapłaty
2. I rata 2250 zł – dla absolwentów AMW zniżka 5% =  2137,5 zł do zapłaty
II rata 2250 zł -dla absolwentów AMW zniżka 5% = 2137,5  zł do zapłaty
Zniżka za studia 20% dotyczy tylko pracowników AMW.
Zgodnie z uchwałą nr 20/2018 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, absolwentom studiów AMW przysługuje 10% ulga w opłacie całościowej lub 5% ulga w opłacie semestralnej za studia podyplomowe.

UWAGA!

OPŁAT PROSZĘ DOKONYWAĆ PO OTRZYMANIU UMOWY (NA PIERWSZYM SPOTKANIU – NIE WCZEŚNIEJ)

NA PRZYDZIELONY NR KONTA OSOBISTEGO ZAWARTY W UMOWIE

do 10. XI. 2018 r. całość (4500zł) lub I rata 10.XI.2018 r. – II rata do 10.III.2019 r. (po 2250zł)

osoby objęte zniżką wpłacają odpowiednio niższą kwotę

XIII. Edycja – październik 2018 – czerwiec 2019 r.

– czas trwania studiów: 2 semestry.

– przewidywany termin rozpoczęcia zajęć pierwszego zjazdu: październik 2018 r.

– planowane zakończenie zajęć – czerwiec 2019 r.

– zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

– o zakwalifikowaniu decyduje kolejność składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc (nabór trwa do 10.10.2018 r.).

– absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej.

Wymagane dokumenty od kandydatów:

– wniosek (podanie) o przyjęcie na studia podyplomowe (Wzór wniosku);

– odpisu dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia;

– kserokopia dowodu osobistego.

Dokumenty należy składać do pomieszczenia nr 211/9 – Dziekanat WDiOM lub przesłać pocztą.

Informacje ogólne:

– czas trwania studiów: 2 semestry;

– zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele – zgodnie z opracowanym planem zajęć co dwa / trzy tygodnie;

– o zakwalifikowaniu decyduje kolejność składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc;

– absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni  – konieczne jest uiszczenie dodatkowej opłaty w wysokości 30 zł.

Informujemy, iż  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 880 ze zm.,), materiały dydaktyczne, przygotowane przez wykładowców na potrzeby realizacji zajęć stanowią ich własność i podlegają prawnej ochronie. Mając powyższe na uwadze, informujemy ze Uczelnia poza przedstawieniem tychże materiałów  w toku zajęć dydaktycznych, nie ma obowiązku udostępniania ich słuchaczom poprzez np. rozsyłanie  prezentacji ppt.

Na terenie AMW, istnieje możliwość zakwaterowania w Domu studenckim nr 1. Zniżkę w opłacie za nocleg, uzyskacie Państwo przedstawiając zaświadczenie (o zakwalifikowaniu na I semestr), które otrzymacie na I zjeździe. Telefony kontaktowe:26 126 28 63, 26 126 29 34.

Szanowni Państwo,

Internat Komandor (vis a vis AMW, obok kina Grom) oferuje miejsca noclegowe w cenie 40 zł/noc po uprzedniej rezerwacji pod numerem telefonu 261266584

Opłaty należy wnosić na indywidualne konto, zapisane w otrzymanej na pierwszym zjeździe umowie,

z dopiskiem „Cyberbezpieczeństwo”.

Ramowy plan studiów

Uwaga!

Opłaty za studia należy dokonać po podpisaniu umowy na pierwszych zajęciach (nie wcześniej). Dodatkowo pobierana jest opłata w wysokości 30 zł za wydanie świadectwa ukończenia studiów – numer konta taki jak w umowie.