Cyberbezpieczeństwo


Plan Cyberbezpieczeństwo sem. letni

(aktualizacja 27.03.2018, godz. 15:00)


Podział na grupy wykładowe (A i B) oraz grupy ćwiczeniowe (A1, A2, B1, B2) zostanie dokonany na pierwszym zjeździe.
Mimo to słuchacze IV edycji mogą już zgłaszać swoje propozycje zapisu do powyższych grup TUTAJ.


TRWA REKRUTACJA NA IV EDYCJĘ
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH „CYBERBEZPIECZEŃSTWO”
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PROGRAMEM STUDIÓW

UWAGA KANDYDACI!
W ZWIĄZKU Z CIĄGŁYM ZAINTERESOWANIEM STUDIAMI PODYPLOMOWYMI „CYBERBEZPIECZEŃSTWO” ZWIĘKSZONO LIMIT PRZYJĘĆ O 20 MIEJSC (IV GRUPĘ SŁUCHACZY)

POZOSTAŁO 11 MIEJSC

Lista kandydatów – aktualizacja 25.09.2017

 NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE „CYBERBEZPIECZEŃSTWO”


Kierownik kierunku studiów „Cyberbezpieczeństwo”
kmdr por. dr Tomasz Sobczyński
tel. 261 262 882
t.sobczynski@amw.gdynia.pl

Biuro Studiów Podyplomowych
mgr Monika Bielska
tel. 261 262 366
m.bielska@amw.gdynia.pl

Sprawy organizacyjne:
mgr inż. Karol Gazda
tel. 261 262 882
k.gazda@amw.gdynia.pl

Sprawy organizacyjne:
mgr Martyna Bartkowska
tel. 602 129 515
martyna-bartkowska@wp.pl

Opłaty za studia:
1. Całość -3730 zł – dla absolwentów AMW zniżka 10% = 3357 zł do zapłaty
2. I rata 1880 zł – dla absolwentów AMW zniżka 5% = 1786 zł do zapłaty
II rata 1880 zł -dla absolwentów AMW zniżka 5% = 1786 zł do zapłaty
Dodatkowe informacje o opłatach u dołu strony.

Zniżka za studia 20% dotyczy tylko pracowników AMW.

Zgodnie z uchwałą nr 33/2015 Senatu AMW, absolwentom studiów AMWprzysługuje 10% ulga w opłacie całościowej lub 5% ulga w opłacie semestralnej za studia podyplomowe.

Informacje ogólne (program studiów podyplomowych „Cyberbezpieczeństwo”):
– czas trwania studiów: 2 semestry.
– przewidywany termin rozpoczęcia zajęć pierwszego zjazdu: październik 2017r.
– planowane zakończenie zajęć – czerwiec 2018r.
– zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie w soboty i niedziele.
– o zakwalifikowaniu decyduje kolejność składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc (nabór trwa do 05.10.2017 r.).
– absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej.


Nocleg:
1.
Na terenie AMW, istnieje możliwość zakwaterowania w Domu studenckim nr 1. Zniżkę w opłacie za nocleg, uzyskacie Państwo przedstawiając zaświadczenie (o zakwalifikowaniu na I semestr), które otrzymacie na I zjeździe. Telefony kontaktowe: 261 262 863 oraz 261 262 934.
2. Internat Komandor (vis a vis AMW, obok kina Grom) oferuje miejsca noclegowe w cenie 40 zł/noc po uprzedniej rezerwacji pod numerem telefonu 261 266 584 (limit miejsc jest ograniczony).

Wymagane dokumenty od kandydatów:

– wniosek (podanie) o przyjęcie na studia podyplomowe (wzór wniosku);
– aktualne zaświadczenie o niekaralności z KRK – nie dotyczy żołnierzy zawodowych posiadających poświadczenie bezpieczeństwa
– odpisu dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia;
– 2 zdjęcia (format legitymacyjny) + zdjęcie w formacie JPG (236×295 pcs) na CD;
– kserokopia dowodu osobistego.
Dokumenty należy składać w pokoju 210/9, w Dziekanacie WDiOM lub przesłać pocztą na adres: Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich.

Opłaty:

Opłata za studia podyplomowe wynosi 1880 zł za semestr. Przy wpłacie jednorazowej za dwa semestry opłata ta wynosi 3730 zł.
Uwaga! Opłaty za studia należy dokonać po podpisaniu umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne (podpisanie umów nastąpi na pierwszym zjeździe). Na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 1 lit. g Zarządzenia Rektora-Komendanta Akademii Marynarki Wojennej nr 16/2016 z dnia 01.07.2016 r. w sprawie opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia, opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz wydanie dokumentów dotyczących przebiegu i ukończenia studiów w roku akademickim 2016/2017 wydanie świadectwa stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych wynosi 30,00 zł. Opłaty można dokonać na konto podane w umowie bądź w kasie AMW.
Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:00 oraz prowadzone są
w salach komputerowych 205/9 i 209/9 (II piętro).


Informujemy, iż  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 880 ze zm.,), materiały dydaktyczne, przygotowane przez wykładowców na potrzeby realizacji zajęć stanowią ich własność i podlegają prawnej ochronie. Mając powyższe na uwadze, informujemy ze Uczelnia poza przedstawieniem tychże materiałów  w toku zajęć dydaktycznych, nie ma obowiązku udostępniania ich słuchaczom poprzez np. rozsyłanie  prezentacji ppt.