Cyberbezpieczeństwo


Informujemy, że na najbliższym zjeździe zajęcia odbędą się
w następujących salach:

Grupa A1 i A2- 18.11.2017 – sala 112/9

Grupa A1 i A2- 19.11.2017 – sala 113/9

Grupa B1 i B2 – 18.11.2017 – sala 113/9

Grupa B1 i B2- 19.11.2017 – sala 112/9


Plan Cyberbezpieczeństwo sem. letni


UWAGA STUDENCI!!!

Zajęcia 14-15.10.2017 odbędą się:

– Grupa A1, A2 sala 112/9, g. 9:00

– Grupa B1,B2 sala 221/9, g. 9:00

WEJŚCIE NA TEREN AKADEMII PRZEZ BIURO PRZEPUSTEK PO OKAZANIU DOWODU TOŻSAMOŚCI (WEJŚCIE GŁÓWNE)


Plan zajęć oraz harmonogram zjazdów IV edycji studiów podyplomowych Cyberbezpieczeństwo


Podział na grupy wykładowe (A i B) oraz grupy ćwiczeniowe (A1, A2, B1, B2) zostanie dokonany na pierwszym zjeździe.
Mimo to słuchacze IV edycji mogą już zgłaszać swoje propozycje zapisu do powyższych grup TUTAJ.

W dniach 25.09-06-10.2017 Biuro studiów podyplomowych będzie nieczynne. Dokumenty należy składać u kierownika dziekanatu. Kontakt 261-262-882.


TRWA REKRUTACJA NA IV EDYCJĘ
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH „CYBERBEZPIECZEŃSTWO”
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PROGRAMEM STUDIÓW

UWAGA KANDYDACI!
W ZWIĄZKU Z CIĄGŁYM ZAINTERESOWANIEM STUDIAMI PODYPLOMOWYMI „CYBERBEZPIECZEŃSTWO” ZWIĘKSZONO LIMIT PRZYJĘĆ O 20 MIEJSC (IV GRUPĘ SŁUCHACZY)

POZOSTAŁO 11 MIEJSC

Lista kandydatów – aktualizacja 25.09.2017

 NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE „CYBERBEZPIECZEŃSTWO”


Kierownik kierunku studiów „Cyberbezpieczeństwo”
kmdr por. dr Tomasz Sobczyński
tel. 261 262 882
t.sobczynski@amw.gdynia.pl

Biuro Studiów Podyplomowych
mgr Monika Bielska
tel. 261 262 366
m.bielska@amw.gdynia.pl

Sprawy organizacyjne:
mgr inż. Karol Gazda
tel. 261 262 882
k.gazda@amw.gdynia.pl

Sprawy organizacyjne:
mgr Martyna Bartkowska
tel. 602 129 515
martyna-bartkowska@wp.pl

Opłaty za studia:
1. Całość -3730 zł – dla absolwentów AMW zniżka 10% = 3357 zł do zapłaty
2. I rata 1880 zł – dla absolwentów AMW zniżka 5% = 1786 zł do zapłaty
II rata 1880 zł -dla absolwentów AMW zniżka 5% = 1786 zł do zapłaty
Dodatkowe informacje o opłatach u dołu strony.

Zniżka za studia 20% dotyczy tylko pracowników AMW.

Zgodnie z uchwałą nr 33/2015 Senatu AMW, absolwentom studiów AMWprzysługuje 10% ulga w opłacie całościowej lub 5% ulga w opłacie semestralnej za studia podyplomowe.

Informacje ogólne (program studiów podyplomowych „Cyberbezpieczeństwo”):
– czas trwania studiów: 2 semestry.
– przewidywany termin rozpoczęcia zajęć pierwszego zjazdu: październik 2017r.
– planowane zakończenie zajęć – czerwiec 2018r.
– zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie w soboty i niedziele.
– o zakwalifikowaniu decyduje kolejność składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc (nabór trwa do 05.10.2017 r.).
– absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej.


Nocleg:
1.
Na terenie AMW, istnieje możliwość zakwaterowania w Domu studenckim nr 1. Zniżkę w opłacie za nocleg, uzyskacie Państwo przedstawiając zaświadczenie (o zakwalifikowaniu na I semestr), które otrzymacie na I zjeździe. Telefony kontaktowe: 261 262 863 oraz 261 262 934.
2. Internat Komandor (vis a vis AMW, obok kina Grom) oferuje miejsca noclegowe w cenie 40 zł/noc po uprzedniej rezerwacji pod numerem telefonu 261 266 584 (limit miejsc jest ograniczony).

Wymagane dokumenty od kandydatów:

– wniosek (podanie) o przyjęcie na studia podyplomowe (wzór wniosku);
– aktualne zaświadczenie o niekaralności z KRK – nie dotyczy żołnierzy zawodowych posiadających poświadczenie bezpieczeństwa
– odpisu dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia;
– 2 zdjęcia (format legitymacyjny) + zdjęcie w formacie JPG (236×295 pcs) na CD;
– kserokopia dowodu osobistego.
Dokumenty należy składać w pokoju 210/9, w Dziekanacie WDiOM lub przesłać pocztą na adres: Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich.

Opłaty:

Opłata za studia podyplomowe wynosi 1880 zł za semestr. Przy wpłacie jednorazowej za dwa semestry opłata ta wynosi 3730 zł.
Uwaga! Opłaty za studia należy dokonać po podpisaniu umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne (podpisanie umów nastąpi na pierwszym zjeździe). Na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 1 lit. g Zarządzenia Rektora-Komendanta Akademii Marynarki Wojennej nr 16/2016 z dnia 01.07.2016 r. w sprawie opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia, opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz wydanie dokumentów dotyczących przebiegu i ukończenia studiów w roku akademickim 2016/2017 wydanie świadectwa stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych wynosi 30,00 zł. Opłaty można dokonać na konto podane w umowie bądź w kasie AMW.
Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:00 oraz prowadzone są
w salach komputerowych 205/9 i 209/9 (II piętro).


Informujemy, iż  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 880 ze zm.,), materiały dydaktyczne, przygotowane przez wykładowców na potrzeby realizacji zajęć stanowią ich własność i podlegają prawnej ochronie. Mając powyższe na uwadze, informujemy ze Uczelnia poza przedstawieniem tychże materiałów  w toku zajęć dydaktycznych, nie ma obowiązku udostępniania ich słuchaczom poprzez np. rozsyłanie  prezentacji ppt.