Administrator bezpieczeństwa informacji

Program studiów ABI/IODO – rozkład zajęć:

Administrator bezpieczeństwa informacji


Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) – / Inspektor Ochrony Danych Osobowych IODO podyplomowe studia zarządzania bezpieczeństwem informacji

Studia realizowane we współpracy z
Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

Organizator studiów: Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
Kierownik studiów: Tomasz Sobczyński, mail: t.sobczynski@amw.gdynia.pl
Opiekun Studiów: Martyna Bartkowska, kontakt: 602 129 515, mail: martyna-bartkowska@wp.pl
Specjalność: zarządzanie bezpieczeństwem informacji
CZAS TRWANIA: Dwa semestry (ilość godzin 218 godzin)


 

 

UWAGA

Wejście na teren Uczelni odbywa się przez Biuro Przepustek znajdujące się

w Budynku nr 5 przy ul. Śmidowicza 69

Serdecznie zapraszamy

Informacje na temat rozkładu zajęć zostały zamieszczone pod następującym adresem:

LISTA SŁUCHACZY ABI AMW 2017-18


Informacje ogólne:

– czas trwania studiów: 2 semestry;
– zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele – zgodnie z opracowanym planem zajęć co dwa / trzy tygodnie;
– o zakwalifikowaniu decyduje kolejność składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc;
– absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Akademii Marynarki Wojennej
w Gdyni.
Wymagane dokumenty od kandydatów:
– wniosek (podanie) o przyjęcie na studia podyplomowe (wzór wniosku);
– odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia;
– 2 zdjęcia (format legitymacyjny) + zdjęcie w formacie JPG (236×295 pcs) na CD;
– kserokopia dowodu osobistego.
Dokumenty należy składać w pokoju 109/9 lub przesłać pocztą na adres: Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
Opłata za studia podyplomowe wynosi 4.400 zł za dwa semestry. Opłaty należy wnosić na konto Akademii Marynarki Wojennej: ING Bank Śląski S.A. Oddział Gdynia 65 1050 1764 1000 0022 7313 3260 z dopiskiem „Studia podyplomowe „ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI” .
Uwaga! Opłaty za studia należy dokonać po podpisaniu umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne (podpisanie umów nastąpi na pierwszym zjeździe).

Informujemy, iż  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 880 ze zm.,), materiały dydaktyczne, przygotowane przez wykładowców na potrzeby realizacji zajęć stanowią ich własność i podlegają prawnej ochronie. Mając powyższe na uwadze, informujemy ze Uczelnia poza przedstawieniem tychże materiałów  w toku zajęć dydaktycznych, nie ma obowiązku udostępniania ich słuchaczom poprzez np. rozsyłanie  prezentacji ppt.

Na terenie AMW, istnieje możliwość zakwaterowania w Domu studenckim nr 1. Zniżkę w opłacie za nocleg, uzyskacie Państwo przedstawiając zaświadczenie (o zakwalifikowaniu na I semestr), które otrzymacie na I zjeździe. Telefony kontaktowe:26 126 28 63, 26 126 29 34.
Szanowni Państwo,
Internat Komandor (vis a vis AMW, obok kina Grom) oferuje miejsca noclegowe w cenie 40 zł/noc po uprzedniej rezerwacji pod numerem telefonu 261266584