Obrony Rozpraw Doktorskich

Miłosz GAC

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Marynarka Wojenna w polskiej polityce bezpieczeństwa w okresie poprzedzającym wejście do NATO

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Jerzy Będźmirowski
Promotor pomocniczy: dr Stanisław Zarychta
Streszczenie rozprawy: wersja angielska
Streszczenierozprawy: wersja polska

Recenzje rozprawy doktorskiej:
dr hab. Ryszrd Szynowski, prof. PWSZ
dr hab. inż. Marek Kucharski, prof. SAN
kmdr dr hab. Krzysztof Ligęza

Harmonogram

  • wszczęcie przewodu doktorskiego: 26 lutego 2016 r.
  • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 8 listopada 2016 r.
  • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 18 listopada 2016 r.
  • Nadanie stopnia naukowego doktora: 25 listopada 2016 r.

 

Anna NIWCZYK

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Bezpieczeństwo morskich szlaków komunikacyjnych w rejonie Oceanu Indyjskiego w aspekcie Unii Europejskiej i Republiki Indii

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Jerzy BĘDŹMIROWSKI
Promotor pomocniczy: dr. Bartłomiej PĄCZEK
Streszczenie rozprawy

Recenzje rozprawy doktorskiej:
prof. dr hab. Marian Kozub
prof. dr hab. Piotr Mickiewicz
prof. dr hab. Witold Stankowski

Harmonogram

  • wszczęcie przewodu doktorskiego: 26 lutego 2016 r.
  • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 16 grudnia 2016 r.
  • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 25 stycznia 2017 r.
  • Nadanie stopnia naukowego doktora: 27 stycznia 2017 r.