Przewody doktorskie

mgr Miłosz GAC

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Marynarka Wojenna w polskiej polityce bezpieczeństwa w okresie poprzedzającym wejście do NATO

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Jerzy Będźmirowski
Promotor pomocniczy: dr Stanisław Zarychta
Streszczenie rozprawy: wersja angielska
Streszczenie rozprawy: wersja polska

Recenzje rozprawy doktorskiej:
dr hab. Ryszrd Szynowski, prof. PWSZ
dr hab. inż. Marek Kucharski, prof. SAN
kmdr dr hab. Krzysztof Ligęza

Harmonogram

 • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 26 lutego 2016 r.
 • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 8 listopada 2016 r.
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 18 listopada 2016 r.
 • Nadanie stopnia naukowego doktora: 25 listopada 2016 r.

 

mgr Anna NIWCZYK

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Bezpieczeństwo morskich szlaków komunikacyjnych w rejonie Oceanu Indyjskiego w aspekcie Unii Europejskiej i Republiki Indii

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Jerzy BĘDŹMIROWSKI
Promotor pomocniczy: dr. Bartłomiej PĄCZEK
Streszczenie rozprawy

Recenzje rozprawy doktorskiej:
prof. dr hab. Marian Kozub
prof. dr hab. Piotr Mickiewicz
prof. dr hab. Witold Stankowski

Harmonogram

 • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 26 lutego 2016 r.
 • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 16 grudnia 2016 r.
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 25 stycznia 2017 r.
 • Nadanie stopnia naukowego doktora: 27 stycznia 2017 r.

 

mgr Mateusz ZIĘTARSKI

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Wojna peryferyjna jako zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Jerzy BĘDŹMIROWSKI

streszczenie rozprawy

Recenzje rozprawy doktorskiej:
prof. dr hab. Marian KOZUB
dr hab. Mariusz KUBIAK
kmdr dr hab. Jarosław TESKA

Harmonogram

 • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 26 lutego 2016 r.
 • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 18 stycznia 2019 r.
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 29 stycznia 2019 r.
 • Nadanie stopnia naukowego doktora: 22 lutego 2019 r.

 

mgr inż. Tomasz KOSTECKI

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Organizacja i wykorzystanie Narodowych Sił Rezerwowych w systemie bezpieczeństwa państwa

Promotor rozprawy: kmdr dr hab. Grzegorz KRASNODĘBSKI

streszczenie rozprawy

Recenzje rozprawy doktorskiej:
prof. dr hab. Krzysztofa FICOŃ
dr hab. Tadeusz COMPA
dr hab. Robert SOCHA

Harmonogram

 • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 30 czerwca 2017 r.
 • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 8 lutego 2019 r.
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 27 lutego 2019 r.
 • Nadanie stopnia naukowego doktora: 29 marca 2019 r.

mgr Paweł DOMAŃSKI

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Bezpieczeństwo aplikacji teleinformatycznych w systemach zarządzania kryzysowego na szczeblu wojewódzkim

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Krzysztof FICOŃ

streszczenie rozprawy

Recenzje rozprawy doktorskiej:
prof. dr hab. Piotr ZASKÓRSKI
dr hab. inż. Paweł KĘPKA
dr hab. Jerzy KOSIŃSKI

Harmonogram

 • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 16 grudnia 2016 r.
 • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 12 marca 2019 r.
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 26 marca 2019 r.
 • Nadanie stopnia naukowego doktora: 29 marca 2019 r.

mgr Marcin FITAS

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Jednostka Specjalna Polskiej Policji w działalności na rzecz bezpieczeństwa ludności w rejonie Kosowa w ramach misji stabilizacyjnej Organizacji Narodów Zjednoczonych

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Jerzy BĘDŹMIROWSKI

streszczenie rozprawy

Recenzje rozprawy doktorskiej:
prof. dr hab. Mariusz ZIELIŃSKI
dr hab. Janusz GIERSZEWSKI
dr hab. inż. Zbigniew CIEKANOWSKI

Harmonogram

 • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 21 września 2016 r.
 • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 10 kwietnia 2019 r.
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 26 kwietnia 2019 r.
 • Nadanie stopnia naukowego doktora: 22 maja 2019 r.

mgr Michalina TREDER

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Zarządzanie kryzysowe w odniesieniu do zagrożeń epidemiologicznych

Promotor rozprawy: kmdr. dr. hab. Grzegorza KRASNODĘBSKI

streszczenie rozprawy

Recenzje rozprawy doktorskiej:
prof. dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI
prof. dr hab. Jerzy BĘDŹMIROWSKI
dr hab. Mirosław BANASIK

Harmonogram

 • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 20 maja 2016 r.
 • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 10 maja 2019 r.
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 30 maja 2019 r.
 • Nadanie stopnia naukowego doktora: 27 czerwca 2019 r.

mgr Jacek CHOJNACKI

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Systemy bezzałogowe i roboty autonomicznie we współczesnych i przyszłych konfliktach zbrojnych

Promotor rozprawy: prof. dr hab. Andrzej MAKOWSKI

streszczenie rozprawy

Recenzje rozprawy doktorskiej:
prof. dr hab. Marian KOZUB
kmdr dr hab. Dariusz BUGAJSKI
dr hab. Joanna NOWAKOWSKA-MAŁUSECKA

Harmonogram

 • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 16 grudnia 2016 r.
 • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 14 czerwca 2019 r.
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 2 lipca 2019 r.
 • Nadanie stopnia naukowego doktora: 27 września 2019 r.

mgr Eleni DANIILOUDI-ZIELIŃSKA

 Tytuł rozprawy doktorskiej:

Strategia bezpieczeństwa narodowego w aspekcie kryzysu ekonomicznego na przykładzie Republiki Grecji

Promotor rozprawy: kontradm. prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT

streszczenie rozprawy

Recenzje rozprawy doktorskiej:
płk dr hab. Tomasz JAŁOWIEC
dr hab. Jan RAJCHEL

Harmonogram

 • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 26 czerwca 2019 r.
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 8 lipca 2019 r.
 • Nadanie stopnia naukowego doktora: 27 września 2019 r.

kmdr ppor. mgr inż. Krzysztof GAWRYSIAK

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Wpływ Systemu Wykorzystania Doświadczeń na bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej

Promotor rozprawy: dr hab. Krzysztof LIGĘZA

streszczenie rozprawy

Recenzje rozprawy doktorskiej:
dr hab. Jarosław TESKA
podinsp. dr hab. Jarosław TRUCHAN
dr. hab. Piotr GAWLICZEK

Harmonogram

 • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 15 grudnia 2017 r.
 • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 25 czerwca 2019 r.
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 8 lipca 2019 r.
 • Nadanie stopnia naukowego doktora: 27 września 2019 r.

mgr Karol KACZANOWICZ  

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Straż Graniczna Rzeczypospolitej Polskiej w przeciwdziałaniu przestępczością transgraniczną

Promotor rozprawy: prof. dr. hab. Krzysztof ROKICIŃSKI

streszczenie rozprawy

Recenzje rozprawy doktorskiej:
prof. dr hab. Leopold CIBOROWSKI
prof. dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI
prof. dr hab. Marian KOZUB

Harmonogram

 • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 25 września 2017 r.
 • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony:
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej:
 • Nadanie stopnia naukowego doktora:

 

mgr Albert POPŁAWSKI  

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Bezpieczeństwo imprez masowych w odniesieniu do współczesnych zagrożeń

 Promotor rozprawy: prof. dr hab. Antoni KOMOROWSKI

streszczenie rozprawy

Recenzje rozprawy doktorskiej:
prof. dr hab. Henryk ĆWIĘK
dr hab. Marek POOGONOWSKI

dr hab. Piotr PŁONKA

Harmonogram

 • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 16 grudnia 2016 r.
 • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 4 września 2019 r.
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 23 września 2019 r.
 • Nadanie stopnia naukowego doktora: 27 września 2019 r.

mgr Patrycja MATUSIK  

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Koncepcja zarządzania przez wartości w procesie doboru i szkolenia kandydatów do formacji wojskowej – Obrony Terytorialnej, jako nowego rodzaju sił zbrojnych

 Promotor rozprawy: prof. dr hab. Andrzej MAKOWSKI

streszczenie rozprawy

Recenzje rozprawy doktorskiej:

prof. dr hab. Ryszard JAKUBCZAK
prof. dr hab.Marian KOPCZEWSKI
kmdr dr hab. Bartłomiej PĄCZEK

Harmonogram

 • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 27 stycznia 2017 r.
 • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 4 września 2019 r.
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 23 września 2019 r.
 • Nadanie stopnia naukowego doktora: 27 września 2019  r.

mgr Małgorzata GĄSIOR  

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Możliwości użycia sił okrętowych Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej w zwalczaniu zagrożeń bezpieczeństwa Unii Europejskiej

 Promotor rozprawy: dr hab. Katarzyna WARDIN

streszczenie rozprawy

Recenzje rozprawy doktorskiej:

płk dr hab. inż. Dariusz MAJCHRZAK
dr hab. Marian ŻUBER
dr hab. Piotr PŁONKA

Harmonogram

 • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 26 kwietnia 2018 r.
 • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 4 września 2019 r.
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 20 września 2019 r.
 • Nadanie stopnia naukowego doktora: 27 września 2019 r.

mgr Beata BŁAŻEJEWSKA  

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Bezpieczeństwo Unii Europejskiej wobec zagrożeń spowodowanych kryzysem migracyjnym

 Promotor rozprawy: dr hab. Zbigniew CIEKANOWSKI

Streszczenie rozprawy

Recenzje rozprawy doktorskiej:

prof. dr hab. Jerzy BĘDŹMIROWSKI
płk dr hab. inż. Leszek ELAK
dr hab. inż. Henryk WYRĘBEK

Harmonogram

 • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 23 listopada 2018 r.
 • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 15 października 2019 r.
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 29 października 2019 r.
 • Nadanie stopnia naukowego doktora: 22.11.2019

mgr Jarosław KEPLIN    

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Zagrożenia o znamionach hybrydowych wyzwaniem dla bezpieczeństwa państwa XXI wieku

 Promotor rozprawy: dr hab. Krzysztof LIGĘZA

Streszczenie rozprawy

Recenzje rozprawy doktorskiej:

prof. dr hab. Mariusz ZIELIŃSKI
prof. dr hab. Piotr MICKIEWICZ
płk dr hab. inż. Krzysztof KRAKOWSKI

Harmonogram

 • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 15 grudnia 2017 r.
 • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 10 grudnia  2019 r.
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 7 stycznia 2020 r.
 • Nadanie stopnia naukowego doktora: 31 stycznia 2020 r.

mgr Krzysztof KOZELAN    

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Policja wobec zagrożeń imprez masowych w województwie pomorskim

 Promotor rozprawy: dr hab. Grzegorz KRASNODĘBSKI

Streszczenie rozprawy

Recenzje rozprawy doktorskiej:

prof. dr hab. Krzysztof FICOŃ
dr hab. Piotr DELA
dr hab. Robert SOCHA

Harmonogram

 • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 25 września 2017 r.
 • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 8 stycznia  2020 r.
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 23 stycznia 2020 r.
 • Nadanie stopnia naukowego doktora: 31 stycznia 2020 r.

mgr Jarosław RZYMKOWSKI    

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Bezpieczeństwo mieszkańców województwa pomorskiego w aspekcie zmian zagrożenia przestępczością

 Promotor rozprawy: kontradm. prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT

Streszczenie rozprawy

Recenzje rozprawy doktorskiej:

prof. dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI
prof. dr hab. Waldemar ZUBRZYCKI
kmdr dr hab. Bartłomiej PĄCZEK

Harmonogram

 • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 25 września 2017 r.
 • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 8 stycznia  2020 r.
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 23 stycznia 2020 r.
 • Nadanie stopnia naukowego doktora: 31 stycznia 2020 r.

kmdr por. mgr Zbigniew KOŁAKOWSKI  

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Siły Specjalne NATO w zwalczaniu zagrożeń hybrydowych w kontekście bezpieczeństwa europejskiego

 Promotor rozprawy: dr hab. Krzysztof LIGĘZA

Streszczenie rozprawy

Recenzje rozprawy doktorskiej:

prof. dr hab. Marian KOPCZEWSKI
dr hab. Zbigniew CIEKANOWSKI
kmdr dr hab. Bartłomiej PĄCZEK

Harmonogram

 • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 24 czerwca 2016 r.
 • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 13 stycznia  2020 r.
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 27 stycznia 2020 r.
 • Nadanie stopnia naukowego doktora: 31 stycznia 2020 r.

mgr Radosław HOŁDA  

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Ochrona portów morskich, jako element systemu bezpieczeństwa morskiego państwa na przykładzie portu Gdańsk

 Promotor rozprawy: dr hab. Krzysztof LIGĘZA

Streszczenie rozprawy

Recenzje rozprawy doktorskiej:

dr hab. Andrzej BURSZTYŃSKI
nadbryg. dr hab. inż. Paweł KĘPKA
płk dr hab. Szymon MITKOW

Harmonogram

 • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 27 października 2017 r.
 • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 5 lutego  2020 r.
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 21 lutego 2020 r.
 • Nadanie stopnia naukowego doktora: 26 lutego 2020 r.

mgr Sebastian ŚMIECH  

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Epokowe uwarunkowania bezpieczeństwa jednostki w społeczeństwie nadzorowanym

 Promotor rozprawy: prof. dr hab. Leopold CIBOROWSKI

Streszczenie rozprawy

Recenzje rozprawy doktorskiej:

prof. dr hab. Czesław JARECKI
dr hab. inż. Sylwia WOJCIECHOWSKA-FILIPEK
dr hab. Stanisław TOPOLEWSKI

Harmonogram

 • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 22 czerwca 2018 r.
 • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 14 lutego  2020 r.
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 26 lutego 2020 r.
 • Nadanie stopnia naukowego doktora: 26 lutego 2020 r.

mgr Martyna BARTKOWSKA  

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Wpływ telepracy na kształtowanie bezpieczeństwa społecznego w społeczeństwie informacyjnym

 Promotor rozprawy: prof. dr hab. Krzysztof FICOŃ

Streszczenie rozprawy

Recenzje rozprawy doktorskiej:

dr hab. inż. Mieczysław PAWLISIAK
dr hab. Jerzy KOSIŃSKI
dr hab. Marek POGONOWSKI

Harmonogram

 • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 16 grudnia 2016 r.
 • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 22 maja 2020 r.
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 26 czerwca 2020 r.
 • Nadanie stopnia naukowego doktora: 26 czerwca 2020 r.

mgr Marcin MALISZEWSKI

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Bezpieczeństwo socjalne osób samotnie wychowujących dzieci

 Promotor rozprawy: kontradm. prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT

Streszczenie rozprawy

Recenzje rozprawy doktorskiej:

prof. dr hab. Jerzy BĘDŹMIROWSKI
dr hab. Mariusz KUBIAK
prof. dr hab. Bogusław JAGUSIAK

Harmonogram

 • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 22 czerwca 2018 r.
 • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 2 października 2020 r.
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 23 października 2020 r.
 • Nadanie stopnia naukowego doktora:

Zawiadomienie o obronie

mgr Małgorzata KOCHAŃSKA

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Bezpieczeństwo w środowisku szkolnym

 Promotor rozprawy: prof. dr hab. Czesław JARECKI

Streszczenie rozprawy

Recenzje rozprawy doktorskiej:

prof. dr hab. Jerzy BĘDŹMIROWSKI
prof. dr hab. Michał HUZARSKI
prof. dr hab. Andrzej MISIUK

Harmonogram

 • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 15 grudnia 2017 r.
 • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 6 października 2020 r.
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 22 października 2020 r.
 • Nadanie stopnia naukowego doktora:

Zawiadomienie o obronie

mgr Aleksandra MURAT-BORS

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Rozmieszczenie elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Polsce w świetle bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego

 Promotor rozprawy: kmdr dr hab. Dariusz BUGAJSKI

Streszczenie rozprawy

Recenzje rozprawy doktorskiej:

dr hab. Andrzej OSTROKÓLSKI
dr hab. Andrzej ZAPAŁOWSKI
płk prof. dr hab. inż. Bogdan GRENDA

Harmonogram

 • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 22 lutego 2019 r.
 • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony:
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej:
 • Nadanie stopnia naukowego doktora:

Zawiadomienie o obronie