Opis

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich jest kontynuatorem 30 letniej działalności dydaktyczno-wychowawczej, naukowo badawczej oraz administracyjno służbowej dla potrzeb Marynarki Wojennej, resortu Obrony Narodowej i gospodarki morskiej.

 
Aktualnie w skład Wydziału wchodzą:
• Katedra Operacji Morskich;
• Katedra Bezpieczeństwa;
• Centrum Doskonalenia Kursowego.

Głównym zadaniem Wydziału jest organizacja i prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie na kierunkach i w specjalnościach zgodnie z posiadanymi uprawnieniami oraz organizacja i prowadzenie działalności naukowo-badawczej w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie w specjalnościach reprezentowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Wydziału.

Formami działalności dydaktycznej realizowanymi przez Wydział są:
• Studia pierwszego stopnia;
• Studia drugiego stopnia;
• Studia trzeciego stopnia;
• Studia podyplomowe;
• Kursy specjalistyczne;
• Kursy doskonalenia zawodowego;
• Kursy adaptacyjne.

Na wydziale są prowadzone następujące kursy specjalistyczne:
• Kurs adaptacyjny – przekwalifikowania dla absolwentów akademii wojskowych i WSO skierowanych do służby w JW MW;
• Kurs specjalistyczny starszych oficerów (komandor porucznik) przygotowujący do pracy w strukturach MW;
• Kurs specjalistyczny ogólnodowódczy oficerów jednostek pływających MW (dla oficerów w stopniu por. mar.);
• Kurs specjalistyczny oficerów sztabowych MW do szczebla flotylli włącznie (dla oficerów w stopniu kpt.   mar.);
• Kurs specjalistyczny oficerów MW przewidzianych do objęcia stanowisk w NATO
(dla oficerów w stopniu kpt. mar.);
• Kurs specjalistyczny oficerów z jednostek brzegowych MW
(dla oficerów w stopniu kpt.);
• Kurs specjalistyczny ogólnodowódczy oficerów jednostek pływających MW (dla oficerów w stopniu ppor. mar.);
• Kurs współdziałania lotnictwa z rodzajami sił nawodnych MW
(dla oficerów w stopniu por.);
• Kurs doskonalenia specjalistycznego oficerów z jednostek brzegowych MW (dla oficerów w stopniu kpt.);
• Kurs doskonalenia specjalistycznego oficerów z jednostek brzegowych MW (dla oficerów w stopniu por.).

Kierunki badań naukowych prowadzone na Wydziale:
• nowelizacja dokumentów wspomagających szkolenie;
• zbieranie doświadczeń z misji WP szczególnie w zakresie sił morskich,;
• oprzyrządowanie procesu szkolenia;
• użycie SZ w działaniach antykryzysowych;
• reagowanie antykryzysowe;
• technologia zbierania danych o środowisku wodnym i ukształtowaniu dna morskiego
• zabezpieczenie logistyczne:
• określenie możliwego charakteru i skali możliwych zagrożeń na efektywność RSZ.