Kadra

kmdr dr hab. Bartłomiej Pączek, prof. AMW – Dziekan WDiOM


kmdr por. dr Wojciech Sokołowski   – Prodziekan ds. kształcenia, studenckich i doktorantówprof. dr hab. Czesław Jarecki


dr Piotr Lizakowski


kmdr por. dr Jacek Fabisiak – Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego


dr Teresa Usewicz – Kierownik Zakładu Prawa Morza i Bezpieczeństwa Morskiego Państwa


prof. dr hab. Piotr Mickiewicz


dr hab. Piotr Płonka, prof. AMW


dr hab. Marta Szuniewicz-Stępień


dr Mateusz Łaski


dr Marcin Fitas


dr Edyta Łońska – Kierownik Zakładu Ochrony Środowiska i Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia


dr Karol Słowi


dr hab. Andrzej Bursztyński, prof. AMW


dr hab. Katarzyna Wardin, prof. AMW


prof. dr hab. Antoni Komorowski


mgr Małgorzata Gąsior


kmdr por. dr Rafał Miętkiewicz – Dyrektor Instytutu Operacji Morskich


kmdr por. dr Jerzy Sekuła – Kierownik Zakładu Działań Morskich


prof. dr hab. Krzysztof Rokiciński


prof. dr hab. Andrzej Makowski


prof. dr hab. Jerzy Będźmirowski


prof. dr hab. Mariusz Zieliński


dr hab. Krzysztof Ligęza, prof. AMW


mgr Eleni Daniiloudi-Zielińska


kmdr ppor. mgr  inż. Krzysztof Gawrysiak


kmdr por. dr Jerzy Kupiński – Kierownik Zakładu Wsparcia Działań Morskich


dr Alicja Mrozowska


mgr inż. Ewa Iwanina-Szopińska


kmdr por. dr Wojciech Sokołowski


dr Radosłwa Tyślewicz


dr Wojciech Drewek


dr hab. Andrzej Ostrokólski, prof. AMW


dr Anna Miler


dr Marian Morawski


kmdr por. dr hab. Jarosław Michalak  – Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Publicznego


kmdr por. dr Katarzyna Karwacka – Kierownik Zakładu Zarządzania Kryzysowego


dr Alicja Żukowska


mgr Martyna Bartkowska


dr Władysław Sulęta


prof. dr hab. Krzysztof Ficoń


kmdr por. dr Tomasz Sobczyński – Kierownik Zakładu Systemów Bezpieczeństwa


prof. dr hab. Leopold Ciborowski


dr Stefan Kowalski


mgr Karol Gazda