Kadra

kmdr dr hab. Pączek Bartłomiej, prof. AMW – Dziekan WDiOM


kmdr por. dr Sokołowski Wojciech   – Prodziekan ds. kształcenia, studenckich i doktorantów


kmdr  dr hab. Fabisiak Jacek – Kierownik Katedry Bezpieczeństwa


dr Usewicz Teresa – Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynaroowego


prof. dr hab. Będźmirowski Jerzy


kadm. prof. dr hab. Szubrycht Tomasz


kmdr dr hab. Dariusz Bugajski, prof. AMW


dr hab. Szuniewicz – Stępień Marta , prof. AMW


dr hab. Wardin Katarzyna , prof. AMW


dr Gąsior Małgorzata


dr Fitas Marcin


dr Lizakowski Piotr


dr Słowi Karol


dr Edyta Łońska – Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Państwa


prof. dr hab. Jarecki Czesław


prof. dr hab. Komorowski Antoni


kmdr dr hab Michalak Jarosław


dr hab. Płonka Piotr, prof AMW


dr Daniiloudi – Zielińska Eleni


dr Łaski Mateusz


dr  Mrozowska Alicja


mgr Iwanina- Szopińska Ewa


kmdr por dr Sobczyńska Katarzyna – Kierownik Zakładu Zarządzania Kryzysowego


dr hab. Ostrokólski Andrzej, prof. AMW


dr Kowalski Stefan


dr Sulęta Ryszard


dr Bartkowska Martyna


kmdr por. dr Gawrysiak Krzysztof- Kierownik Katedry Operacji Morskich


kmdr por. dr Kołakowski Zbigniew – Kierownik Zakładu Działań Morskich 


prof. dr hab. Makowski Andrzej


prof. dr hab. Rokiciński Krzysztof


prof. dr hab. Zieliński Mariusz


dr hab. Ligęza Krzysztof, prof. AMW


dr hab. Zarychta Stanisław, prof. AMW


kmdr por. dr Miętkiewicz Rafał


kmdr mgr inż. Podgórny Paweł


kmdr por. dr Jerzy Kupiński – Kierownik Zakładu Wsparcia 


prof. dr hab Ficoń Krzysztof


dr hab. Bursztyński Andrzej, prof AMW


dr hab. Teska Jarosław, prof AMW


dr Drewek Wojciech


dr Anna Miler


dr Marian Morawski


dr Tyślewicz Radosław


kmdr por. dr Sobczyński Tomasz – Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych


dr hab. Kosiński Jerzy, prof AMW


dr hab. Krasnodębski Grzegorz, prof AMW


dr Władysław Sulęta


dr Żukowska Alicja


mgr Gazda Karol


ppor mgr Grzyb Łukasz


kmdr por. mgr inż. Wajchert Jacek – cz.p.o. Szef Centrum Doskonalenia Kursowego


kmdr ppor mgr inż. Szymoniak Piotr


st.chor. mar. Capanda Andrzej