Kadra

kmdr dr hab. Jarosław Teska, prof. AMW

Dziekan WDiOM


kmdr por. dr Bartłomiej Pączek

Prodziekan ds. kształcenia i studenckich


kmdr dr hab. Grzegorz Krasnodębski, prof. AMW

Prodziekan ds. nauki


prof. dr hab. Czesław Jarecki


dr Piotr Lizakowski


kmdr por. dr Jacek Fabisiak

Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego


dr Teresa Usewicz


prof. dr hab. Piotr Mickiewicz


dr hab. Piotr Płonka, prof. AMW


dr hab. Marta Szuniewicz-Stępień


dr Mateusz łaski


mgr Marcin Fitas


dr Edyta Łońska


dr Karol Słowi


dr hab. Andrzej Bursztyński, prof. AMW


dr hab. Katarzyna Wardin, prof. AMW


prof. dr hab. Antoni Komorowski


mgr Małgorzata Gąsior


kmdr por. dr Rafał Miętkiewicz

Dyrektor Instytutu Operacji Morskich


kmdr por. dr Jerzy Sekuła


prof. dr hab. Krzysztof Rokiciński


prof. dr hab. Andrzej Makowski


prof. dr hab. Jerzy Będźmirowski


prof. dr hab. Mariusz Zieliński


dr hab. Krzysztof Ligęza, prof. AMW


mgr Eleni Daniiloudi-Zielińska


kmdr ppor. mgr  inż. Krzysztof Gawrysiak


kmdr por. dr Jerzy Kupiński


dr Alicja Mrozowska


mgr inż. Ewa Iwanina-Szopińska


kmdr por. dr Wojciech Sokołowski


dr Radosłwa Tyślewicz


dr Wojciech Drewek


dr hab. Andrzej Ostrokólski, prof. AMW


dr Anna Miler


dr Marian Morawski


kmdr por. dr Jarosław Michalak

Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Publicznego


kmdr por. dr Katarzyna Karwacka


dr Alicja Żukowska


mgr Martyna Bartkowska


dr Władysław Sulęta


prof. dr hab. Krzysztof Ficoń


kmdr por. dr Tomasz Sobczyński


prof. dr hab. Leopold Ciborowski


dr Stefan Kowalski


mgr Karol Gazda