Konferencje

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie w dniach 24-25 października 2019 r. w Akademii Marynarki Wojennej organizują:

IX Ogólnopolską Konferencję Naukową „Bezpieczeństwo portów morskich i lotniczych”

MIEJSCE KONFERENCJI Aula im. Zygmunta II Augusta – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
PROBLEMATYKA KONFERENCJI Celem konferencji jest wymiana doświadczeń, prezentacja wyników badań oraz najnowszych osiągnięć przemysłu związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa portów morskich i lotniczych.
Główne obszary problemowe konferencji to:
1. Stan bezpieczeństwa portów morskich i lotniczych; 2. Ratownictwo lotnicze i lotniskowe, ratownictwo morskie; 3. Służby lotniskowe i ochrona lotnisk. Ochrona portów morskich; 4. Bezpieczeństwo w ruchu lotniczym i w żegludze; 5. Wykorzystanie systemów monitoringu; 6. Organizacja szkolenia z zakresu procedur bezpieczeństwa.

 

Komunikat

 

Formularz zgłoszenia

 

Termin zgłoszeń został wydłużony do 15 sierpnia.