I Konferencja Naukowa

 

 

Szanowni Państwo,

Centrum Doktryn i Szkolenia SZ im. gen. broni Władysława Sikorskiego oraz Akademia Marynarki Wojennej

mają zaszczyt zaprosić Państwa na

Ogólnopolską Konferencję Naukową

GlobState

„Wyzwania dla bezpieczeństwa państwa w aspekcie zmieniającego się środowiska geopolitycznego”

która odbędzie się w dniach 04 – 05 grudnia 2018 r.

MIEJSCE KONFERENCJI:

Centrum Kongresowe Opery Nova, ul. Marszałka Focha 5, 85-070 Bydgoszcz.

CEL KONFERENCJI:

Zasadniczym celem konferencji jest zainicjowanie debaty w gronie naukowców
i ekspertów dotyczącej aktualnych uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego państw, będących egzemplifikacją gwałtownych zmian i dynamicznych procesów, zachodzących na płaszczyźnie lokalnej, regionalnej i globalnej. Właściwa identyfikacja zjawiska
i trendów kształtujących współczesne środowisko bezpieczeństwa państwa jest sine qua non należytego przygotowania systemu bezpieczeństwa narodowego, a także skutecznej
i efektywnej modernizacji i rozwoju sił zbrojnych. Wnioski wypracowane podczas dyskusji będą inspiracją do dalszych działań w zakresie poszukiwania i promowania optymalnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa państwa.

 

OBSZARY TEMATYCZNE:

Prelegenci w swoich wystąpieniach i referatach będą koncentrować się na analizie czynników mających wpływ na bezpieczeństwo państwa, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • współczesnego wymiaru bezpieczeństwa globalnego i regionalnego,
 • determinantów bezpieczeństwa,
 • identyfikacji i oceny zagrożeń, prognozowania przyszłych scenariuszy,
 • budowania odporności państwa w wybranych obszarach,
 • wyzwań dla Sił Zbrojnych RP w świetle obecnych i przyszłych zagrożeń.

PRZYJĘTE PATRONATY

Mariusz Błaszczak

Minister Obrony Narodowej

Paweł Soloch

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Szefa Sztabu Generalnego WP

Przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP

Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

PARTNERZY KONFERENCJI

Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2

Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „Belma”

WSPÓŁORGANIZATORZY KONFERENCJI

SPRAWY ORGANIZACYJNE

 

KALENDARIUM KONFERENCJI

 • do 20.11.2018 r. zgłoszenie udziału w konferencji*,
 • do 31.12.2018 r. przesłanie pełnego tekstu artykułu.

UCZESTNICTWO W KONFERENCJI

Udział w konferencji jest bezpłatny.

W ramach udziału w konferencji organizatorzy zapewniają:

 • lunch,
 • serwis kawowy,
 • materiały konferencyjne,
 • publikację w recenzowanej monografii pokonferencyjnej.

Rezerwacja i opłata za nocleg oraz dojazd do miejsca przeprowadzenia konferencji we własnym zakresie. Osobom spoza Bydgoszczy organizatorzy rekomendują zakwaterowanie w: Hotel Mercure, Hotel Przystań, Hotel Ratuszowy, Hotel Focus Premium pod Orłem, Holiday Inn, City Hotel, Hotel Ikar.

INFORMACJE DLA AUTORÓW

 • referaty będą opublikowane w monografii,
 • warunkiem koniecznym zamieszczenia artykułu jest uzyskanie pozytywnej recenzji oraz nadesłanie pełnego tekstu artykułu w nieprzekraczalnym terminie określonym
  w kalendarium konferencji,
 • organizator zastrzega sobie prawo do wyboru artykułów, które zostaną opublikowane w monografii pokonferencyjnej. Pozostałe artykuły, za zgodą autorów opublikowane zostaną w czasopiśmie Pomorskie Forum Bezpieczeństwa

(https://www.facebook.com/bezpieczenstwoformacjimundurowych),

 • artykuł należy opracować i sformatować zgodnie z wymogami redakcyjnymi.

PLIKI DO POBRANIA

 • Załącznik nr 1 – karta zgłoszenia: ((pobierz)
 • Załącznik nr 2 – szczegółowy program konferencji (pobierz)
 • Załącznik nr 3 – komitet naukowy i organizacyjny (pobierz)
 • Załącznik nr 4 – wymogi dla prelegentów i redakcyjne (pobierz)

 

SEKRETARIAT KONFERENCJI

kmdr por. mgr inż. Jarosław Keplin

tel. 695 920 225

ppłk mgr inż. Cezary Pawlak

tel. 731 365 323

mgr Klaudia Ołownia

tel. 690 248 998

mgr Magdalena Kobylarz

e-mail: konferencja.globstate@gmail.com

*Z uwagi na duże zainteresowanie konferencją Organizator zastrzega sobie prawo potwierdzenia udziału w konferencji osób, które dokonały rejestracji po dniu 23 października 2018 r. Odpowiedź zostanie przesłana na podany adres email w terminie do 21 listopada 2018 r.

Osoby zgłaszające udział w konferencji wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji konferencji.