Biuro studiów doktoranckich i podyplomowych

Biuro studiów doktoranckich

Godziny pracy biura: od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-14.00
p. 211/9 (dziekanat WDiOM)
tel. 261 262-258

Zgodnie z decyzją Dziekana WDiOM
obsługą studiów doktoranckich zajmuje się
Pani mgr Małgorzata NOWY

Prezydium Samorządu Doktorantów AMW