Biuro studiów doktoranckich i podyplomowych

Biuro studiów doktoranckich

Godziny pracy biura: od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-14.00
p. 109/9
tel. 26 126-26-68

Zgodnie z decyzją Dziekana WDiOM
obsługą studiów doktoranckich zajmuje się
Pani mgr Małgorzata NOWY

Prezydium Samorządu Doktorantów AMW