IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa

 

Cel Konferencji:

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń, prezentacja wyników badań oraz najnowszych osiągnięć technicznych
i organizacyjnych w logistyce lotnictwa wojskowego oraz cywilnego.

Więcej informacji dotyczącej konferencji:

Komitet naukowy

Terminarz