Decyzje Prodziekana


Decyzja Prodziekana ds. kształcenia, studenckich i doktorantów z dnia 20.04.2020 r. w sprawie powołania Wydziałowych Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia Się oraz koordynatorów ds. potwierdzania efektów uczenia się ( doradców RPL)

Decyzja Prodziekana ds. kształcenia, studenckich i doktorantów z dnia 24.01.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu indywidualnej organizacji studiów (IOS) oraz zasada jej realizacji na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich

Decyzja Prodziekana ds. kształcenia, studenckich i doktorantów z dnia 7.10.2019 r. w sprawie zasad uzupełniania różnic programowych na studiach II stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne i na kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie.

Decyzja Prodziekana ds. kształcenia, studenckich i doktorantów z dnia 4.10.2019 r. w sprawie powołania opiekunów roczników studiów