Decyzje Dziekana

Decyzja Dziekana

Zasady wyboru specjalności studiów oraz zasady wyboru promotorów prac dyplomowych studentów studiów I i II stopnia w r.a. 2017/2018
Decyzja nr 4/Org/2018 z dnia 23.03.2018r
Dziekana Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich
Akademii Marynarki Wojennej
z dnia 23.03.2018
Decyzja Dziekana dotycząca Prac Dyplomowych i wyboru Promotora

Decyzja Dziekana Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej z dnia 16 października 2017 roku w sprawie zasad uzupełnienie różnic programowych na studiach II stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne i systemy informacyjne w bezpieczeństwie.

Decyzja Dziekana Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej z dnia 27 września 2017 roku w sprawie realizacji przedmiotu w języku angielskim.