Doktorant - ogłoszenia dziekanatu

20 grudnia 2017

Uwaga Studenci i Doktoranci

W dniach 27.12.2017 do 03.01.2018 dziekanat oraz biuro studiów doktoranckich i podyplomowych będzie NIECZYNNE.


3 listopada 2017

Staże Brukselskie

Studenci!

Grupa EPL w Parlamencie Europejskim oraz Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni stwarzają wam wyjątkową możliwość odbycia stażu w Brukseli.

Zapraszamy studentów I i II roku studiów magisterskich oraz studentów studiów doktoranckich z następujących wydziałów: Dowodzenia i Operacji Morskich oraz Nauk Humanistycznych i Społecznych do odbycia 3 miesięcznego płatnego stażu w biurze Jarosława Wałęsy w Brukseli

Więcej na www.jaroslawwalesa.pl; www.amw.gdynia.pl; www.wdiom.amw.gdynia.pl

Formularz należy złożyć w dziekanacie WDiOM do 20 Listopada 2017 roku.

Aplikacja na staż w brukseli

 


30 marca 2017

Konkurs o nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego na najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego


10 marca 2017

Uwaga doktoranci I roku studiów

Doktoranci przyjęci na I rok studiów zobowiązani są do wniesienia opłaty za ELS (elektroniczną legitymację doktorancką) w wysokości 17 zł na rachunek bankowy Akademii Marynarki Wojennej

w ING Bank Śląski S.A. 65 1050 1764 1000 0022 7313 3260 z zaznaczeniem wydziału i kierunku studiów.
Dowód wpłaty będzie podstawą do wydania legitymacji