Kontakt

Biuro studiów doktoranckich

Godziny pracy biura: od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-14.00.
W czasie zjazdów w soboty w godz. 08.00 – 12.00.

p. 212/9 (dziekanat)
tel. 26 126-22-58

m.nowy@amw.gdynia.pl

Zgodnie z decyzją Dziekana WDiOM
obsługą studiów doktoranckich zajmuje się
Pani mgr Małgorzata NOWY

Prezydium Samorządu Doktorantów AMW