Aktualności dla doktorantów

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 odbędzie się 28 (sobota) października 2017 roku o godzinie 9:00 w Sali Senatu.

Obecność doktorantów I roku OBOWIĄZKOWA.