CyberBezpieczeństwo

Szanowni Państwo,
zapraszamy do wzięcia udziału w III Konferencji Naukowej

Bezpieczeństwo informacyjne w Obszarze CyberPrzestrzeni,
organizowanej w dniach 23- 24 listopada 2017 roku w

Audytorium Biblioteki Głównej
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Organizatorem konferencji jest:
AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ