No Picture

17 lutego 2020 Magdalena Klinkosz 0

Poprawa z przedmiotu ogólnouczelnianego Historia Techniki  u prof. dr hab.  Komorowskiego odbędzie się w dniu 19.02.2020 r o godzinie 14.00 w sali 208/7

No Picture

17 lutego 2020 Magdalena Klinkosz 0

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Teoria Bezpieczeństwa  u dr hab. Andrzeja Ostrokolskiego odbędzie się w dniu 29.02.2020 r o godzinie 10.00  w sali 111/9

No Picture

6 lutego 2020 Magdalena Klinkosz 0

Poprawa zaliczenia z przedmiotu Bezpieczeństwo społeczne odbędzie się 10.02 g. 10.30 gabinet 309/9. Poprawa zaliczenia z przedmiotu Instytucje centralne bezpieczeństwa odbędzie się 14.02 g. 15.05 […]

No Picture

5 lutego 2020 Magdalena Klinkosz 0

Drugi termin zaliczeniowy z przedmiotów prowadzonych przez dr Fitasa dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych odbędzie się dnia 14.02.2020 o godzinie 16.00 w sali 214/9

No Picture

3 lutego 2020 Magdalena Klinkosz 0

Plan egzaminów w sesji poprawkowej u dr. hab. Andrzeja Ostrokólskiego

No Picture

24 stycznia 2020 Magdalena Klinkosz 0

Spotkanie dr Marcina Fitasa ze studentami, którzy mają jakiekolwiek zaległości, odbędzie się w dniu 27.01 (poniedziałek) o godzinie 11.00 przed dziekanatem.