Bezpieczeństwo Wewnętrzne


Specjalnośći:

Administracja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Zarządzanie Kryzysowe

Studia II Stopnia

Stacjonarne

Niestacjonarne

Kierunek studiów „Bezpieczeństwo wewnętrzne” to nowoczesna oferta skierowana do osób, które chcą zdobyć rzetelną oraz interdsycyplinarną wiedzę i umiejętności w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przydatnych do pracy w służbach mundurowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Studia drugiego stopnia to pogłębienie i rozszerzenie wiedzy oraz umiejętności zdobytych na pierwszym stopniu w ramach dwóch specjalności (administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zarządzanie kryzysowe), a także dodatkowej specjalności prowadzonej w języku angielskim maritime security and migrations.

Warto podkreślić, że nasi studenci poza zdobywaniem wiedzy teoretycznej odbywają praktyki u potencjalnych pracodawców (służby i instytucje z obszaru bezpieczeństwa publicznego), biorą udział w projektach związanych z rozwojem kompetencji, w tym mają również możliwość udziału w szkoleniach i warsztatach zakończonych certyfikatem poświadczającym zdobycie konkretnych umiejętności i uprawnień, a także uczestniczą w wizytach studyjnych w wielu instytucjach na terenie całego kraju.

Zajęcia na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne” prowadzą wysokiej klasy specjaliści, wieloletni praktycy, funkcjonariusze służb mundurowych, a także przedstawiciele firm i instytucji, w których nasi studenci odbywają praktyki. Stwarza to niepowtarzalną szansę na budowanie relacji z przyszłym pracodawcą jeszcze w okresie studiów.