Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Urząd Lotnictwa Cywilnego, 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego, Akademia Sztuki Wojennej oraz Instytut Lotnictwa mają przyjemność zaprosić na

VIII Konferencję Naukową pt.:
„Bezpieczeństwo w portach lotniczych i morskich”

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń, prezentacja wyników badań oraz najnowszych osiągnięć technicznych służących kształtowaniu systemu bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich. Odbędzie się ona w dniach 24 – 25 września 2018 roku w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych (Pałac Jabłonowskich ul. Dywizjonu 303 nr 6, 08-521 Dęblin).

Szczegółowe informacje na stronie: VIII Konferencja naukowa