Bezpieczeństwo Morskie Państwa


Celem kierunku Bezpieczeństwo Morskie Państwa jest przygotowanie studentów Akademii Marynarki Wojennej do pracy w sektorze morskim państwa. Dostęp Polski do Morza Bałtyckiego determinuje rozwój gospodarki narodowej. Jednak z drugiej strony może generować zagrożenia. Dlatego absolwenci AMW uzyskują niezbędną wiedzę, która będzie przydatna w bezpiecznym poruszaniu się w danej tematyce w przyszłej pracy.

Student uzyska wiedzę dotyczącą  bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa morskiego państwa, rozwoju gospodarki morskiej i współpracy międzynarodowej państw regionu Morza Bałtyckiego. Ponadto  będzie dysponował wiedzą z zakresu transportu morskiego  oraz ochroną obszarów morskich.

Studiowanie na Kierunku Bezpieczeństwo Morskie Państwa daje możliwość uczestniczenia w konferencjach krajowych jak
i międzynarodowych.

Student kończąc kierunek BMP :

  • posiada wiedzę o kulturowych, politycznych, prawnych i ekonomicznych procesach na poziomie państwa i układów międzynarodowych wraz z ich przełożeniem na problemy bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa morskiego państwa,
  • wyjaśnia rolę i znaczenie prawnych i ekonomicznych uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa morskiego państwa,
  • posiada zdolność analizowania zjawisk społecznych, ekonomicznych, politycznych, prawnych i kulturowych przebiegających zarówno w skali państwa jak i w skali międzynarodowej, a także oceniać zależności między przyczynami a poziomem intensywności zakłóceń występujących w tych obszarach,

Praca dla Studenta: na stanowiskach w urzędach morskich, w Morskim Oddziale Straży Granicznej, w administracji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo żeglugi oraz infrastruktury krytycznej.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć – Atutem specjalności jest usytuowanie Uczelni w pobliżu portów morskich w Gdyni i Gdańsku oraz portu wojennego. Stwarza to doskonałe warunki do organizacji wizyt studyjnych.