Działanie TPOS w lutym

W lutym Tymczasowy Punk Obsługi Studenta będzie czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00-13.00  oraz w sobotę, 6 lutego, w godzinach 10.00-12.00.

Dyżur komisji stypendialnej odbywać się będzie w środy od 11.30-13.00.